Eindejaarstips 2017

In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Daarnaast gaan we in op de fiscale maatregelen, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III. Ook deze plannen zijn nog niet goedgekeurd. De tips zijn onderverdeeld in zeven categorieën: 

  1. Tips voor alle belastingplichtigen
  2. Tips voor ondernemers en rechtspersonen
  3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
  4. Tips voor de bv en de dga
  5. Tips voor werkgevers
  6. Tips voor de automobilist
  7. Tips voor de woningeigenaar 

Klik hier voor het downloaden van de eindejaarstips!

______________________________________________________________

Horizontaal toezicht

Kwaliteit als basis voor zekerheid over jouw fiscale aangiften

Op 6 november heeft ons kantoor het convenant horizontaal toezicht met de belastingdienst ondertekend. De Belastingdienst werd hierbij vertegen-woordigd door de heer N. Mol RA, plv. directeur MKB-kantoor Groningen. Namens ons kantoor werd het convenant ondertekend door directeur Harry Marissen AA.

Omdat Harrier accountancy-bedrijfsadvies continu investeert in kwaliteit is er een convenant gesloten met de Belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht. Dit convenant houdt in dat wanneer wij jouw aangifte doen voor de inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting, deze niet in het reguliere toezicht wordt meegenomen en je snel zekerheid en duidelijkheid krijgt over uw aangifte.

______________________________________________________________

SBR staat voor “Standard Business Reporting”

SBR staat voor “Standard Business Reporting” ofwel in het Nederlands “Standaard Bedrijfsrapportages”. Met SBR worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij de de kamer van koophandel, de belastingdienst, het Centraal Bureua voor de Statistiek. In Nederland was ons kantoor één van de eerste die deze technologie toepaste, getuige dit filmpje uit 2011!

______________________________________________________________