Horizontaal toezicht

Kwaliteit als basis voor zekerheid over jouw fiscale aangiften

Op 6 november heeft ons kantoor het convenant horizontaal toezicht met de belastingdienst ondertekend. De Belastingdienst werd hierbij vertegen-woordigd door de heer N. Mol RA, plv. directeur MKB-kantoor Groningen. Namens ons kantoor werd het convenant ondertekend door directeur Harry Marissen AA.

Omdat Harrier accountancy-bedrijfsadvies continu investeert in kwaliteit is er een convenant gesloten met de Belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht. Dit convenant houdt in dat wanneer wij jouw aangifte doen voor de inkomsten-, omzet- of vennootschapsbelasting, deze niet in het reguliere toezicht wordt meegenomen en je snel zekerheid en duidelijkheid krijgt over uw aangifte.

______________________________________________________________

SBR staat voor “Standard Business Reporting”

SBR staat voor “Standard Business Reporting” ofwel in het Nederlands “Standaard Bedrijfsrapportages”. Met SBR worden financiële gegevens van ondernemers en ondernemingen digitaal en gestandaardiseerd aangeleverd bij de de kamer van koophandel, de belastingdienst, het Centraal Bureua voor de Statistiek. In Nederland was ons kantoor één van de eerste die deze technologie toepaste, getuige dit filmpje uit 2011!

______________________________________________________________