50% van de kantoren voldoet niet aan energielabel

Geschreven door Harry Marissen: Grote opgaaf voor bouw- en installatiebedrijven. 

 

Hoewel het al vele jaren geleden is aangekondigd, voldoet 50% van de kantoren in Nederland nog niet aan het vereiste energie-label C (*bron: RVO stand 1 oktober 2022).  

 

Van alle kantoren heeft 11% een energielabel D of slechter en heeft 39% helemaal nog geen energielabel, terwijl per 1 januari aanstaande het energie-label C of hoger verplicht is. Voor een beperkt aantal situaties geldt een vrijstelling. 

 

Vanaf 1 januari zal er door de gemeenten worden gehandhaafd, met als ultiem gevolg dat het kantoorpand zijn functie kan verliezen.  Dat betekent dat, vanaf dat moment, het pand niet meer met de functie van kantoor mag worden verhuurd. Dit heeft grote gevolgen voor onder andere de financierbaarheid van dergelijke panden.  

 

De handhaving zal gefaseerd worden uitgevoerd. Om te beginnen zal de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) een lijst per gemeente aanmaken, waarin is aangegeven: 

  • Welke panden met hoge waarschijnlijkheid moeten voldoen; 
  • Welke panden vermoedelijk moeten voldoen;   
  • Welke panden niet hoeven te voldoen; 
  • Welke panden geregistreerde energie labels hebben.  

Daarna zijn de gemeenten aan zet om de kantoorgebouwen in te delen in: 

  • Kantoorgebouwen die het juiste label hebben; 
  • Kantoorgebouwen die geen label hebben; 
  • Kantoorgebouwen die een label hebben die onder C ligt. 

Alle eigenaren van kantoorgebouwen worden aangeschreven, als nog niet voldaan wordt aan label C. Als er toch maatregelen genomen kunnen worden, dan kan ervoor gekozen worden om een langere termijn te geven voor het aanpassen van het kantoorgebouw. Hierbij zal een concreet plan van aanpak zijn vereist, waarin onder andere afspraken met installatie- en bouwbedrijven schriftelijk zijn vastgelegd. 

 

Als er helemaal nog geen energielabel is vastgelegd, dan zal dit binnen een bepaalde termijn van bijvoorbeeld 12 weken alsnog moeten worden gerealiseerd. Wordt niet voldaan aan energie-label C, dan zal  in deze situatie een energie- of maatwerkadvies moeten kunnen worden overlegd met de te nemen maatregelen om het label te krijgen, inclusief een tijdsplanning. Het energielabel dient binnen een jaar na ontvangst van het advies te worden geregistreerd, waarna uiteraard ook nog een her-controle dient plaats te vinden. 

 

Mocht de eigenaar niet meewerken, dan kan een dwangsom (boete) worden opgelegd of uiteindelijk het gebruik als kantoorpand door bestuursdwang worden verboden. Daarnaast zullen ook de banken druk uitoefenen. Het risico op verlies van kantoorfunctie heeft immers ook grote invloed op de waarde van het pand en dus de dekking en betaalbaarheid van de verstrekte financiering. 

 

Voor bouw- en installatiebedrijven zal het komende jaar een grote opgaaf gelden om de vraag naar het toepassen van energiebesparende maatregelen te kunnen voldoen. Krapte op de arbeidsmarkt en beperkte beschikbaarheid en onzekerheid over de inkoopprijzen van materialen vormen daarbij grote uitdagingen. Aangezien ook de salarissen in de bouw het komend jaar met 5% zullen stijgen, is het belangrijk voor de rentabiliteit van de bouw- en installatiebedrijven, dat de calculaties hier op worden aangepast. Het is beter om te gaan voor goede prijzen en een haalbare planning, dan te proberen aan iedere aanvraag te voldoen. En dat is niet altijd eenvoudig!