Accountancy

Jaarrekening

Je wilt inzicht in de financiële ontwikkeling van jouw bedrijf. Om een onderneming te kunnen besturen is goede managementinformatie nodig en vooral voor intern gebruik bedoeld. De jaarrekening is het financiële verslag over het boekjaar van de onderneming dat ook een verantwoordingsdocument is, bijvoorbeeld voor de bank of aandeelhouders. De jaarrekening bevat de balans, de winst- en verliesrekening inclusief een toelichting op beide en eventueel het kasstroomoverzicht. Bij een bv of coöperatie geldt de verplichting om bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel een verkorte balans met toelichting te deponeren.

Duidelijk financieel inzicht

Steeds vaker wordt de (inhoud van de) jaarrekening op een digitale manier uitgewisseld met de belangrijkste gebruikers van de jaarrekening, bijvoorbeeld financiers en belastingdienst. In alle gevallen moet niet te eenvoudig worden gedacht over de wijze van presentatie van de diverse posten in de jaarrekening. De jaarrekening geeft de bank inzicht in jouw bedrijf, op basis waarvan zij beslissen de onderneming wel of niet te willen financieren. De fiscale winst bepaalt uiteindelijk het belastbare bedrag en dus de te betalen belasting.

Deskundigheid vereist

Wij stellen het jaarverslag van jouw bedrijf samen in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. Met onze deskundigheid zorgen wij er voor dat het juiste inzicht wordt verschaft en dat maximaal van de fiscale mogelijkheden gebruik wordt gemaakt. Wil jij weten of jouw jaarrekening voldoet aan de te stellen eisen? Neem dan contact op met onze collega’s binnen de accountancy en we geven je snel zekerheid!

Boekhouden was nog nooit zo eenvoudig

Als ondernemer bent u verplicht een deugdelijke administratie te voeren. Onterecht wordt de financiële administratie als onnodige ballast beschouwd, terwijl het vaak de ruggengraat van jouw onderneming is. Goed en zorgvuldig boekhouden zorgt ervoor dat je niet te veel belasting betaald. Maar nog belangrijker, een goede financiële administratie zorgt er voor dat je op tijd inzicht krijgt in de ontwikkeling van jouw bedrijf, zodat je daar op tijd kunt inspelen. Als je gebruik maakt van alle digitale mogelijkheden zul je ervaren dat boekhouden nog nooit zo eenvoudig was!

Digitaal verwerken van facturen en documenten

Om het je zo gemakkelijk mogelijk te maken stellen wij een gratis app van Basecone beschikbaar voor het verwerken van je facturen, maar ook van bonnetjes onderweg. Facturen en documenten kunnen automatisch, snel en gemakkelijk worden aangeleverd en geboekt worden in de met Basecone gekoppelde online boekhoudsystemen. Basecone herkent aangeleverde facturen automatisch en doet een boekingsvoorstel dat je vervolgens controleert en accordeert. Boekhouden was nog nooit zo eenvoudig! 

Het kiezen van de juiste software

Hét boekhoudpakket voor het midden- en klein-bedrijf bestaat niet. De juiste keuze hangt af van de eisen die je aan de financiële software stelt. Daarnaast geldt doorgaans dat aan meer functionaliteit een hoger prijskaartje hangt. Wij geven je daarom 10 tips om te gebruiken voor het selecteren van het boekhoudpakket dat het beste bij je past. Wil je graag ondersteuning? Maak dan een afspraak en we helpen je bij het maken van de juiste keuze!

Management rapportage

Als ondernemer wil je doelgericht werken. Samen vertalen wij jouw ambities in een concrete begroting als leidraad voor jouw realisatie. Wij koppelen jouw financiële administratie aan ons monitoringsysteem, waardoor de realisaties worden afgezet tegen de begrote cijfers. Zo heb je altijd een actueel inzicht.

Een dashboard voor grip op jouw resultaat

Je wilt kunnen sturen op actuele gegevens, zowel financieel als operationeel. Daarom creëren we een dashboard, waarin je in één oogopslag alle relevante informatie kunt overzien om jouw onderneming te besturen. Wil jij ook in control zijn over jouw bedrijf? Maak dan een afspraak en we maken met jou het de rapportage die jij nodig hebt!

accountancy

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies op het gebied van accountancy voor u kan betekenen? Maak een afspraak!