Benut de werkkostenregeling als waardering voor medewerkers

Geschreven door Gerard Hoving: Nagenoeg alle sectoren hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt. Dus wil je er alles aan doen om jouw medewerkers te behouden door jouw waardering voor hen te laten merken. De werkkostenregeling biedt hiertoe mogelijkheden.


Het benutten van de vrije ruimte

Binnen de werkkostenregeling kennen we de zogenaamde vrije ruimte. Voor het jaar 2022 wordt de vrije ruimte berekend over de fiscale loonsom tot € 400.000 tegen 1,7 % en over het meerdere 1,18 %. Ten laste van dit berekend bedrag worden alle vergoedingen gebracht die geen gerichte vrijstelling kennen. Denk daarbij aan kerstpakketten en dergelijke, maar als er nog ruimte is binnen dit budget, dan mag ook een deel worden verstrekt in de vorm van een geldbedrag. In deze tijden van hoge energieprijzen en dure boodschappen kan dit een welkome aanvulling zijn op het inkomen! Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan, waaronder een gebruikelijkheidstoets. Tot een bedrag van € 2.400,- levert dit geen problemen op. De belastingdienst beschouwt dat als gebruikelijk en toetst tot dat bedrag niet of het wel echt gebruikelijk is. Weet je niet zeker hoeveel ruimte er bij jouw bedrijf nog beschikbaar is. Neem dan contact met ons op een we rekenen het voor je uit.


Vrijgestelde vergoedingen

Veel mensen werkten thuis sinds corona. Dat bracht voor de werknemer extra kosten met zich mee. Extra koffie, verwarming, elektriciteit tot en met de extra wc-rollen. Een thuiswerkvergoeding van maximaal 2 euro per thuiswerkdag is per 2022 gericht vrijgesteld. Meestal investeren werknemers ook in de verbetering van de thuiswerkplek. Je mag een vergoeding op factuurbasis geven voor het in redelijkheid inrichten van een ergonomische werkplek thuis. Dat betreft dan de kosten van een verstelbare stoel, bureau, tweede beeldscherm, muis en toetsenbord. Daarnaast kun je er voor kiezen om dit ter beschikking te stellen. Naast de hiervoor genoemde vergoedingen kun je ook een vergoeding verstrekken voor bijvoorbeeld het gebruik van internet thuis.


Verhoogde vrijstellingen in 2023

In verband met de hoge inflatie op dit moment worden er voor het jaar 2023 verhoogde vrijstellingen van toepassing. Zo gaat de vrije ruimte over de eerste € 400.000,- van 1,7% naar 3%. Daarnaast wordt de kilometervergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,23. Het is slim om deze verruimingen al direct in het nieuwe jaar toe te passen, zodat jouw medewerkers hier op korte termijn van kunnen profiteren. De kosten van levensonderhoud zijn immers al hoog genoeg.


Ben je benieuwd hoe jij de werkkostenregeling binnen jouw bedrijf kunt inzetten? Neem dan contact met mij op, zodat we samen de mogelijkheden kunnen onderzoeken!