Goederenwegvervoer

In het goederenwegvervoer, de grootste bedrijfstak in de transportsector, nam de omzet met bijna 6% toe ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vorige week werd al duidelijk dat het volume met 2,1% is gegroeid vorig jaar. De bedrijfstak zet met de gestegen omzet de positieve trend voort die begon in het vierde kwartaal van 2013. Alleen de koeriersdiensten hebben een langere periode van omzetgroei laten zien. De omzet neemt al toe vanaf het laatste kwartaal van 2010.

In de transportsector waren vorig jaar ruim 44.500 bedrijven actief. Nu het economisch voor de wind gaat worden meer bedrijven opgericht. In de totale transportsector zijn vorig jaar een kleine 6.400 bedrijven opgericht, tegen 5.000 het jaar ervoor. Het merendeel van deze nieuwe bedrijven (1.740) zit in het goederenvervoer over de weg, gevolgd door de koeriersbedrijven met 1.630 nieuwe bedrijven. Vorig jaar werden ruim 3.200 bedrijven opgeheven. Het grootste aantal opheffingen (975) kwam op naam van koeriersbedrijven.

 

 

Belemmering

De transportsector heeft steeds grotere moeite om aan personeel te komen. Er waren ruim 13.000 openstaande vacatures in het vierde kwartaal, ruim 4.500 meer dan een jaar geleden. Voor het komende kwartaal ziet een derde van de bedrijven problemen met de personeelssterkte als grootste belemmering.

Desondanks denkt een kleine 15% van de bedrijven dat de omzet zal toenemen. Iets meer dan de helft van de bedrijven verwacht dat de omzet gelijk zal blijven. Ruim een derde van de bedrijven voorziet dat de prijzen voor de aangeboden diensten stijgen.