Blog: Mag ik u een beetje wakker schudden over de CSRD?

Geschreven door Harry Marissen: Leg uw oor even te luister. Per 2023 wordt de duurzaamheidsrapportage CSRD verplicht voor grote bedrijven. Grote bedrijven, dus dat raakt mij niet als MKB-er, hoor ik u denken. Maar deze verplichte duurzaamheidsrapportage heeft ook gevolgen voor andere, kleinere mkb-ondernemers in de keten. Want die moeten mee in de slipstream van de grote ondernemingen.

Eerder berichtte BNR, dat bijna driekwart van de Nederlandse bedrijven geen weet heeft van de CSRD (onderzoek KPMG). Juist deze nieuwe wetgeving zal van grote impact zijn voor veel bedrijven, die op één of andere manier onderdeel uitmaken van de keten van grotere ondernemingen. Denk daarbij onder andere aan logistieke bedrijven en toeleveranciers van deze bedrijven.

In een notendop de CSRD
In een notendop wat de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) inhoudt. Voor welke bedrijven gaat deze verplichting gelden? Sowieso voor beursgenoteerde bedrijven – die moesten al verplicht over duurzaamheid rapporteren. Verder geldt de CSRD voor alle bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen: meer dan 250 medewerkers, meer dan € 40 miljoen omzet en meer dan € 20 miljoen op de balans.


Al in 2022 voorbereiden
De invoering van de CSRD betekent dat grote bedrijven zich al in 2022 moeten voorbereiden op de rapportageverplichtingen over de milieu- en sociale impact van hun bedrijfsactiviteiten. Deze ondernemingen moeten zich committeren aan het verlagen van hun uitstoot van CO2, waarbij een reductie van 55% in 2030 het uitgangspunt is. Hierbij wordt de gehele keten van deze ondernemingen betrokken. Dat betekent dat zij ook toeleveranciers en andere ketenpartners zullen ‘verzoeken’ een bijdrage te leveren aan deze reductie. Het is logisch dat juist die ketenpartners worden geselecteerd, die de hoogste bijdrage leveren en omgekeerd dat partijen die dit niet doen niet meer zullen worden ingeschakeld. Duurzaam ondernemen wordt daarmee een ‘licence to produce/to deliver’.

Bent u voorbereid?
Heeft u al in beeld op welke manier het klimaatbeleid uw onderneming zal beïnvloeden? Denk dan niet alleen aan CO2 uitstoot, maar ook andere zaken, die een negatieve impact kunnen hebben. Wij hebben een scan ontwikkeld, waarmee we samen met u een nulmeting kunnen uitvoeren. Daarmee wordt uw huidig positie in kaart gebracht,inclusief een risicoanalyse. Vervolgens kunnen realistische doelstellingen worden geformuleerd, waarmee u de komende jaren aan de slag kunt. Hiermee legt u de basis voor het verduurzamen van uw bedrijf én dus is uw continuïteit gewaarborgd.

Brussel
De verplichting komt vanuit de Europese Unie, als onderdeel van de grotere klimaatplannen van Brussel, de Green Deal. Doel is, dat de CSRD voor belanghebbenden inzichtelijker maakt, wat de kansen en risico’s zijn van de maatschappelijke en milieueffecten van bedrijven. Ons kantoor is gespecialiseerd in het vertalen van de risico’s én kansen van klimaatbeleid voor MKB-bedrijven. Want kansen zijn er zeker! Door subsidies, fiscale tegemoetkomingen en aantrekkelijke financieringsvoorwaarden kunnen wij u helpen uw duurzame ambities te realiseren. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!