BLOG: Wat ligt voor u onder de kerstboom?

Geschreven door Jan Jaap Wuite: December is de maand van de kerstpakketten, kerstborrels en misschien een extraatje voor het personeel. Kan dit allemaal onbelast of is er loonbelasting verschuldigd? Krijgt u daarnaast van de fiscus ook nog een kerstcadeau?

In de loonbelasting kennen we de werkkostenregeling (WKR). Via deze regeling kunnen bepaalde verstrekkingen en vergoedingen aan het personeel toch onbelast plaats vinden.

Deze vertrekkingen en vergoedingen bestaan uit drie categorieën:

Gerichte vrijstellingen
Deze vergoedingen mag u als werkgever betalen, zonder dat dit invloed heeft op de werkkostenregeling.
Voorbeelden:

– Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer;
– Zakenreis en tijdelijke verblijfkosten (maaltijden en overnachtingen tijdens zakelijke reis);
– Studie- en opleidingskosten;
– Eten buiten werktijd (overuren, koopavonden en dienstreizen).

Nihil waarderingen

Deze kosten worden voor de werkkostenregeling op nihil gewaardeerd.
Voorbeelden:
– Arbo voorzieningen op de werkplek;
– Consumpties (geen eten) tijdens werktijd;
– Mobiele telefoon bij meer dan 10% zakelijk gebruik;
– Echte werkkleding (uniform of werkkleding met logo 70 cm2).

Eindheffingsloon:
Alle overige verstrekkingen die niet tot het normale loon behoren. Hieronder valt dus bijvoorbeeld het kerstpakket. Omdat de werkgever niet wil dat de werknemers over dit cadeau zelf moeten mee betalen, bedraagt de heffing 80% van de verstrekking. Dus een kerstcadeau van €50 kost de werkgever dan €40 méér (80% van € 50). Waar is dan het voordeel? Door gebruik te maken van de vrije-ruimte. De kosten die zijn aangemerkt als eindheffingsloon kunnen namelijk toch nog onbelast zijn wanneer deze onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden gebracht. De vrije ruimte bedraagt dit jaar 3% (tot een totale loonsom van € 400.000) en daarboven 1,2%.

Voorbeeld:
Stel totale loonsom bedraagt € 250.000.
Aan kerstpakketten, personeelsfeestjes, en borrels is in totaal € 4.000 besteed.
De vrije-ruimte bedraagt dan € 250.000 x 3% = € 7.500.

De vrije ruimte is dus hoger dan de eindheffingsbestanddelen. De borrels e.d. kunnen dan onbelast vergoed worden. Wat te doen met het restant van € 3.500?

Het restant van de vrije-ruimte kan zelf worden ingevuld. Dat hangt af van de ondernemingsvorm.

BV-ondernemers staan zelf op de loonlijst en kunnen zichzelf dan een onbelaste vergoeding uitkeren en zichzelf een onbelast kerstcadeau geven.

IB-ondernemers staan echter niet op de loonlijst. Wat kunnen zij dan met dit restant doen? Deze ondernemers kunnen het restant van de vrije-ruimte gebruiken om hun personeel een onbelast extraatje te geven of een (onbelaste) bonus voor goede prestaties. Wanneer kinderen op de loonlijst staan kunnen zij extra beloond worden.

Dus voor IB-ondernemers geen kerstcadeau dit jaar? Zeker wel, er zijn meerdere mogelijkheden. Benieuwd naar het kerstcadeau en de andere mogelijkheden? Meld je dan aan voor het Harrier Koers moment van aanstaande donderdag 10 december!

Ik nodig jullie van harte uit je aan te melden voor deze live-sessie via Teams.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin