Blog: Wat verkoop je eigenlijk als kinderopvang-ondernemer?

Geschreven door Miranda Hofsteenge: Dit was één van de eerste vragen die Salesperience stelde tijdens de workshop ‘Sales & Kinderopvang’ tijdens op de Kinderopvang-dag afgelopen 30 oktober. De stilte die daarna viel zei genoeg. Hier was nog niet vaak over nagedacht. Vervolgens bleek dat wat de kinderopvang ondernemers ‘verkopen’, naast een overlappend deel, heel verschillend is.  

Alle ondernemers bieden met hun medewerkers kleinschalige liefdevolle kinderopvang, waar het kind zichzelf mag zijn en op eigen wijze mag ontwikkelen. De organisaties bieden dagopvang en/of BSO aan, waarbij vaste gezichten aanwezig zijn en buiten spelen hoog in het vaandel staat. 

Toch zijn er ook verschillen; De ene ondernemer vindt het bijvoorbeeld normaal dat er een (warme) maaltijd gegeven wordt, terwijl een ander dit niet doet, maar wel luiers inclusief heeft. Wat ‘normaal’ is en wat je ‘normaal’ vindt bepaal je als ondernemer natuurlijk uiteindelijk zelf.  

Maar kun je dit ook vanuit een andere insteek bekijken? Ja, volgens mij wel!

Ouders vinden dat kinderopvang tegenwoordig zo duur is, maar realiseren zich niet altijd wat de kosten zijn en wat hen bespaard wordt omdat ze het zelf niet hoeven te regelen (voeding, luiers etc.). Sommige ouders brengen hun kind om rond 9:00u naar de kinderopvang en zeggen dan doodleuk dat het kind nog wel een ontbijt moet hebben. In hoeverre ga je hierin mee en hoe lang wil je de ontbijttafel laten staan? Of een kind wat laat opgehaald wordt en daarom de warme maaltijd mee eet in de opvang. Hoort dit erbij of lever je een extra service? 

Waarom zou je niet een basistarief bieden aan ouders en voor alle extra’s een kleine bijdrage vragen, zoals bijvoorbeeld voor een maaltijd 2 euro per keer. Of wel, mag service iets kosten?

Ouders krijgen hiermee meer inzicht in de kosten van de kinderopvang en kunnen zelf beslissen om hier wel of niet gebruik van te maken, waarmee ze meer zeggenschap hebben over de kosten. Het levert een stukje bewustwording en maatwerk op. Bij de ouders, maar ook voor de ondernemers zelf. Dit principe is met Kindplanner goed in te richten.

Mocht je hierbij hulp willen of eens over van gedachten willen wisselen, dan kunnen we hierover het gesprek aangaan. Neem gerust contact op.