Bouw

Voor de bouw was 2018 opnieuw een uitstekend jaar!

 

De Nederlandse woningmarkt floreerde bij en er was meer ruimte voor investeringen in infrastructuur en utiliteitsbouw. De omzet- en de winstgroei in de bouw waren in 2018 dan ook bovengemiddeld. Een kanttekening is wel dat de vraag naar bouwprojecten nog altijd groter is dan de branche kan realiseren, ondanks dat Nederland inmiddels een recordaantal bouwbedrijven telt.

Actueel

Blog over branche: bouw

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

De WAB en tijdelijke contracten Geschreven door Harry Marissen: Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat? Wat zijn waren de regels van 2019?Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij de vierde

Lees verder »
Blog over branche: bouw

Ondernemen in onzekere tijden

Ondernemen in onzekere tijden Geschreven door Harry Marissen – De stikstofproblematiek maakt nog maar eens duidelijk hoe externe factoren van grote invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen in een bepaalde bedrijfstak. De vraag is of en hoe u zich hierop kunt voorbereiden én moet reageren.  De vooruitzichten voor de bouw leken dit voorjaar nog zo positief. In 2018 hebben veel

Lees verder »
Blog over branche: bouw

Hebt u uw algemene kosten (AK) onder controle?

Hebt u uw algemene kosten (AK) onder controle? Geschreven door Harry Marissen – Bij de voorcalculatie van aangenomen projecten calculeert u in hoofdlijnen met drie componenten. Vanzelfsprekend de direct aan het project verbonden kosten, bestaande uit directe arbeidskosten en materiaalkosten. Deze directe kosten worden vervolgens verhoogd met een vast percentage onder de noemer AK. AK staat in dit geval voor

Lees verder »

Meer investeringen in grond-, weg- en waterbouw

De vooruitzichten voor de bouwbranche blijven gunstig. Volgens cijfers van Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) kan de nieuwbouw van woningen dit jaar opnieuw een stevige groei laten zien, al zal deze afvlakken ten opzichte van 2018. Daarnaast zullen de investeringen in de utiliteitsbouw in de komende twee jaar krachtig groeien. De vergunningen zijn volgens het EIB in 2018 sterk toegenomen en diverse deelbranches zitten in de lift. Tot slot komt de groei van de investeringen in de grond-, weg- en waterbouw dit jaar wellicht zelfs in dubbele cijfers uit. Gereserveerde publieke budgetten zijn het afgelopen jaar maar ten dele besteed en ook de investeringen van marktpartijen nemen stevig toe.

Uitblinker in het MKB

De bouw zag de netto-omzet in 2018 met 12% groeien. Daarmee deed de branche het opnieuw veel beter dan het mkb-gemiddelde (+9,6%). In vergelijking met een jaar eerder vlakte de omzetgroei licht af (12,7%). De winstgroei trok echter stevig aan, van 25,6% in 2017 naar 30% in 2018. Daarmee liet de bouw alle andere mkb-branches ruimschoots achter zich. Ook de ontwikkeling van brutomarge was duidelijk positief: +13,5% versus 9,6% voor het mkb als geheel.

Bouwinstallatie utiliteit en dakbouw

De positieve verwachtingen voor grond-, water en wegenbouw blijken ook uit de cijfers over 2018: de winstgroei in deze deelsector lag zelfs boven het gemiddelde in de bouw als geheel. Dat geldt ook voor de bouwinstallatie en de algemene burgerlijke utiliteitsbouw met winststijgingen boven de 50%. Voor de bouwinstallatie valt bovendien een bovengemiddelde omzetgroei op, alsmede voor de dakbouw.

Verduurzaming speelt bouw in de kaart

De bouwsector wordt in de SRA-bench-mark vooral vertegenwoordigd door de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw, bouwinstallatiebedrijven en bedrijven die zich richten op de afwerking van gebouwen. De omzetontwikkeling was vooral sterk bij bouwinstallatiebedrijven. Zij profiteren nog steeds van de vraag naar nieuwbouw en verbouw op de woningmarkt en de groei van duurzame investeringen. De positie van installateurs wordt verder versterkt door de grotere vraag naar slimme oplossingen en de daardoor toenemende complexiteit. De winstgroei was bovengemiddeld bij zowel de installateurs als de burgerlijke en utiliteitsbouw.

Duurzaamheid is een belangrijk thema dat het bouwvolume ook in de toekomst zal blijven stimuleren. Verduurzaming werkt door in de nieuwbouw, waarbij het productievolume per woning of gebouw blijft stijgen, aldus het EIB. Ook in bestaande gebouwen geeft de toenemende focus op duurzaamheid het bouwvolume een steeds grotere impuls. Tot slot speelt verduurzaming een grotere bij nieuwbouw en de renovatieproductie in de infrasector.

Financieel gezien staan bouwbedrijven er nog beter voor en de groei in de branche lag opnieuw ver boven die in het mkb. Verduurzaming blijft in de komende jaren een belangrijke groei-impuls, maar tegelijkertijd komt de branche handen tekort om aan de vraag te kunnen voldoen.

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies voor u kan betekenen? Maak een afspraak!