Bouw

Het milieu is zowel aanjager als remmende factor in 2020!

Bouwondernemers gaan voor het komende jaar uit van verdere omzet- en winstgroei, maar er bestaat nog een groot aantal onzekerheden in de branche. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van het nieuwe stikstofbeleid en de PFAS- maatregelen? Daar komt bij dat de transitie naar het aardgasvrije tijdperk maar niet echt op gang wil komen. Als daar vaart in komt, ligt er werk genoeg. Maar hoe lang gaat dat nog duren? En hoe houdt de bouw zich in de tussentijd?

Actueel

Personeel en Lonen

Advieswijzer Personeel inlenen in 2021

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?

Lees verder »
Blog algemeen

BLOG: Hoe groot wordt dit jaar het kerstpakket?

BLOG – Hoe groot wordt dit jaar het kerstpakket? Geschreven door Harry Marissen: De COVID-19 crisis duurt helaas voort met nog geen zicht op een finale oplossing. Tot die tijd zult u de veerkracht moeten tonen om de activiteiten en de omzet van uw onderneming op peil te houden. Dit kunt u natuurlijk niet alleen. Om dit te realiseren is

Lees verder »
Blog over branche: bouw

Kennis van regelingen voor de bouw essentieel voor toekomstige orders

BLOG – Kennis van regelingen voor de bouw essentieel voor toekomstige orders Geschreven door Harry Marissen – Het kabinet heeft een derde steunpakket afgekondigd ter bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19 crisis. Naast (de afbouw van) steunmaatregelen voor getroffen sectoren, lijkt het erop dat vooral een financiële impuls zal worden gegeven door investeringen naar voren te halen, waaronder

Lees verder »

Financiële verwachtingen komende 12 maanden (2020)

Ondanks problemen rond de stikstofregeling en PFAS-wet zien bouwondernemers de toekomst positief in. Voor 2020 verwachten zij een omzetgroei van 15,6%, tegenover 14,8% een jaar geleden. De winstgroei zal waarschijnlijk nog sterker zijn: 18%, versus ruim 7% een jaar eerder. Daarmee ligt de prognose duidelijk boven die voor het mkb als geheel (13,1%). De inkoopwaarde neemt sterker toe dan in 2019: +5,1%, tegenover bijna 2%. De personeelskosten zullen naar verwachting min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde toenemen (+5,1%, versus 5,4% voor het mkb). Dat is een minder sterke stijging dan een jaar geleden (7,7%). De bereidheid om te investeren, blijft in de bouw opnieuw enigszins achter bij het mkb-cijfer en we zien ook dat de behoefte aan externe financiering afneemt.

Top 3: kansen in de bouw

Hoewel de vooruitzichten voor de economische groei magerder zijn, brengt de energietransitie voor bepaalde segmenten van de bouwsector (bijvoorbeeld installateurs) heel wat werk met zich mee. De economische ontwikkelingen worden dan ook nog steeds als belangrijke kans voor het komende jaar gezien. Daarbij is een aanzienlijke stijging van de productiviteit nodig en die zal vooral moeten komen uit efficiency. Bouwondernemers noemen efficiënter werken dan ook als grootste kans voor 2020.

Top 3: bedreigingen in de bouw

Net als vorig jaar (2019) is het nijpende tekort aan vakmensen met afstand de belangrijkste bedreiging voor de bouw (genoemd door 70% van de ondernemers). Volgens het CBS is de vacaturegraad (het aantal vacatures per duizend banen) in de bouw in vergelijking met andere sectoren nog steeds erg hoog, al is er in het derde kwartaal van 2019 wel een daling in het aantal vacatures ingezet. Een tweede grote bedreiging is de overheid. Er is nog veel onzeker rond de stikstofproxlematiek en de effecten daarvan voor vergunningen en lopende bouwprojecten.

De informatie op deze pagina is op 18 januari 2020 geplaatst. Bron is SRA-BiZ-visierapport ‘2020 in Zicht’.

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies voor u kan betekenen? Maak een afspraak!