Bouw

De Nederlandse bouw!

In tegenstelling tot veel andere branches heeft de bouw het in 2020 goed gedaan. Ook in 2021 heeft de branche groei laten zien, maar door het relatief sterke voorgaande jaar steekt die wat magertjes af bij het mkb-gemiddelde. Absoluut gezien blijft de branche echter goed draaien, al zijn de onzekerheid en bouwkosten in korte tijd sterk toegenomen.
De vraag blijft echter groot en dat zorgt voor een stevige basis.

Actueel

Erfbelasting

Blog: Een flesje wijn voor de buurman of toch maar niet?

Blog: Een flesje wijn voor de buurman of toch maar niet? Geschreven door Gerard Hoving: Onlangs had ik een nieuwe klant op bezoek. Het ging om een dame op leeftijd en haar echtgenoot was vorig jaar overleden. Zij en haar man hadden samen drie kinderen. Na het overlijden moest veel geregeld worden, waaronder ook de aangifte erfbelasting. Ze woonden samen

Lees verder »

Opnieuw goed jaar voor de bouw

In 2020 is de bouwproductie voor het eerst in zes jaar gekrompen (-1,1%), maar in 2021 heeft de branche de weg omhoog weer gevonden. De bouwproductie nam met 2% toe. Reëel gezien was dit een stijging van 1,5 miljard euro naar 82 miljard euro, aldus het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Er werd gevreesd voor een omslag op de woningmarkt, omdat consumenten door de coronacrisis wellicht minder te beste- den zouden hebben. Een grote terugval kwam er echter niet, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid.

 

Al met al heeft vooral de productie in de burgerlijke en utiliteitsbouw zich in 2021 goed ontwikkeld, terwijl infra achterbleef. De vooruitzichten voor 2022 waren aanvankelijk ook positief. Volgens de conjunctuurmeting van het EIB was begin dit jaar zowel de werkvoorraad als de productie van bouwbedrijven licht gestegen.

 

In februari gaf echter de helft van de ondernemers al aan dat zij een stagnatie zagen in de hoeveelheid werk in de orderportefeuille. Door de oorlog in Oekraïne zijn de onzekerheid en de kosten gestegen, waardoor de bouw te maken krijgt met uitstel of wellicht afstel van projecten (zie ook het toekomstperspectief volgens experts). Ook capaciteitsproblemen spelen de groei in de branche parten, onder meer bij mensen die leidingen en kabels leggen. Toch wordt er voor 2022 nog steeds een groei van de bouwproductie verwacht, zij het bescheiden.

 

Capaciteit om kansen te benutten

Voor de bouw is er de uitdaging om de capaciteit
te blijven leveren om kansen als verduurzaming en digitalisering concreet in te vullen. Dat is in deze tijd, met alle andere uitdagingen die er zijn, extra lastig. De krapte op de arbeidsmarkt is groot en neemt alleen maar toe.

“De opdracht aan de bouw is om het efficiënter en slimmer te gaan doen”, aldus Van der Doelen. “Dit betekent meer industrialiseren en digitaliseren, meer standaardiseren. Dat snapt de branche zelf ook erg goed, maar je hebt het niet zomaar voor elkaar. De bouw is nog steeds een overwegend ambachtelijke sector, dus er
moet heel veel gebeuren.”

Digitalisering zorgt voor een productiviteitssprong en is dus cruciaal voor de technieksector.

“Ondernemers nemen veel initiatieven om mensen aan te trekken”, zegt Van Engelen. “Zo komen er steeds meer bedrijfsscholen, werken bedrijven steeds nauwer samen met het techniekonderwijs en bieden mbo-certificaten zij-instromers de mogelijkheid om sneller in te stromen.” Van der Doelen ziet ook dat de aanwas vanuit opleidingen op stoom lijkt te komen, maar verwacht dat dit niet zal kunnen voorzien in de groeiende behoefte. Zeker met de forse vergrijzing in aantocht. “De bouw zal daarom moeten inzetten op het zo veel mogelijk behouden van personeel, door te binden, boeien, investeren en op te leiden. En tegelijkertijd op het verbeteren van de arbeidsproductiviteit.”

Wellicht zit het probleem voor de bouw straks niet meer alleen aan de aanbodzijde, met een tekort aan personeel. Misschien gaat uiteindelijk ook de vraag een moeilijkheid worden, aldus Van der Doelen. “Het vertrouwen van consumenten en ondernemers neemt af en de koopkracht komt onder druk te staan. Bovendien moeten bedrijven in de komende jaren heel veel coronas- teun terugbetalen. Wat gaat dit alles doen met de leencapaciteit en het aantal faillissementen?

De onzekerheid is groot en dus is het moeilijk te voorspellen.”

Deze pagina is op 20 juni 2022 voorzien van de informatie. Mocht de informatie volgens u achterhaald zijn, neem contact met ons op!

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies voor u kan betekenen? Maak een afspraak!