Bouw

De Nederlandse bouw!

Voor de bouw was 2020 een ander jaar dan voor de meeste mkb-branches. Het werk in de bouw kon dankzij een – met het rijk afgestemd – doorwerkprotocol over het algemeen doorgaan, waardoor de impact van corona voor bedrijven in het mkb relatief beperkt bleef. Daar kwam bij dat mensen door het thuiswerken extra aandacht hadden voor de woning. Per saldo liet de branche een behoorlijke groei van omzet en winst zien. 

Actueel

Blog algemeen

BLOG: Hoe groot wordt dit jaar het kerstpakket?

BLOG – Hoe groot wordt dit jaar het kerstpakket? Geschreven door Harry Marissen: De COVID-19 crisis duurt helaas voort met nog geen zicht op een finale oplossing. Tot die tijd zult u de veerkracht moeten tonen om de activiteiten en de omzet van uw onderneming op peil te houden. Dit kunt u natuurlijk niet alleen. Om dit te realiseren is

Lees verder »
Blog over branche: bouw

Kennis van regelingen voor de bouw essentieel voor toekomstige orders

BLOG – Kennis van regelingen voor de bouw essentieel voor toekomstige orders Geschreven door Harry Marissen – Het kabinet heeft een derde steunpakket afgekondigd ter bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19 crisis. Naast (de afbouw van) steunmaatregelen voor getroffen sectoren, lijkt het erop dat vooral een financiële impuls zal worden gegeven door investeringen naar voren te halen, waaronder

Lees verder »
Blog over branche: bouw

De jaarrekening en Covid-19

De jaarrekening en Covid-19 Geschreven door Harry Marissen – Nu de eerste golf van de coronacrisis achter de rug lijkt en de nieuwe 1,5 meter-economie meer en meer gemeengoed wordt, komen ook de reguliere werkzaamheden binnen het accountantskantoor weer opgang. Dit betekent niet dat de effecten van Covid-19 deze werkzaamheden niet zullen beïnvloeden. Waar we tot voor kort nog uitgingen

Lees verder »

Bouw: toekomstperspectief volgens experts

De wereld verandert snel, de (klimaat) doelen zijn ambitieus en de onzekerheid is groot. Onder deze complexe omstandigheden moet de bouw koers houden en het liefst tempo maken. Waar liggen de kansen?

 

Met onder meer de klimaatopgave, duurzaamheidsdoelstellingen, bereikbaarheidsvraagstukken en het enorme woningtekort blijft het toekomstperspectief voor de bouw erg goed. Perspectief en ambities zijn er genoeg. Maar er zijn bepaalde randvoorwaarden nodig om die ambities te realiseren… 

Loodgieters scoren goed!

De omzetgroei in de bouw (bijna 4 procent) is duidelijk beter dan het mkb-cijfer, maar de winst blijft juist achter (bijna 6 procent, versus 9 procent voor het mkb). De personeelskosten zijn dan ook relatief sterk opgelopen (ruim 3 procent versus een lichte daling inzet mkb). Het eigen vermogen stijgt relatief sterk, maar dan geldt ook voor de kortlopende schulden. Binnen de branche scoren bouwinstallatie, dakbouw, loodgieters, schilderen en glaszetten bovengemiddeld. 

De bouw groeide in 2020 minder hard dan voorheen.

De winsttoename is in het perspectief van de afgelopen vijf jaar zeer matig. in 2019 noteerde de bouw nog een verdubbeling van de winst en ook de jaren daarvoor nam de winst jaarlijks met 26 tot 81 procent toe. De branche heeft dus jaren achtereen gepiekt, met de hoogste winststijgingen van het hele mkb maar groeide in 2020 juist minder hard dan gemiddeld. 

Deze pagina is op 1 juni 2021 voorzien van de informatie. Mocht de informatie volgens u achterhaald zijn, neem contact met ons op!

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies voor u kan betekenen? Maak een afspraak!