Bouw

De Nederlandse bouw!

Voor de bouw was 2020 een ander jaar dan voor de meeste mkb-branches. Het werk in de bouw kon dankzij een – met het rijk afgestemd – doorwerkprotocol over het algemeen doorgaan, waardoor de impact van corona voor bedrijven in het mkb relatief beperkt bleef. Daar kwam bij dat mensen door het thuiswerken extra aandacht hadden voor de woning. Per saldo liet de branche een behoorlijke groei van omzet en winst zien. 

Actueel

Blog over branche: bouw

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

De WAB en tijdelijke contracten Geschreven door Harry Marissen: Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat? Wat zijn waren de regels van 2019?Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij de vierde

Lees verder »
Blog over branche: bouw

Ondernemen in onzekere tijden

Ondernemen in onzekere tijden Geschreven door Harry Marissen – De stikstofproblematiek maakt nog maar eens duidelijk hoe externe factoren van grote invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen in een bepaalde bedrijfstak. De vraag is of en hoe u zich hierop kunt voorbereiden én moet reageren.  De vooruitzichten voor de bouw leken dit voorjaar nog zo positief. In 2018 hebben veel

Lees verder »
Blog over branche: bouw

Hebt u uw algemene kosten (AK) onder controle?

Hebt u uw algemene kosten (AK) onder controle? Geschreven door Harry Marissen – Bij de voorcalculatie van aangenomen projecten calculeert u in hoofdlijnen met drie componenten. Vanzelfsprekend de direct aan het project verbonden kosten, bestaande uit directe arbeidskosten en materiaalkosten. Deze directe kosten worden vervolgens verhoogd met een vast percentage onder de noemer AK. AK staat in dit geval voor

Lees verder »

Bouw: toekomstperspectief volgens experts

De wereld verandert snel, de (klimaat) doelen zijn ambitieus en de onzekerheid is groot. Onder deze complexe omstandigheden moet de bouw koers houden en het liefst tempo maken. Waar liggen de kansen?

 

Met onder meer de klimaatopgave, duurzaamheidsdoelstellingen, bereikbaarheidsvraagstukken en het enorme woningtekort blijft het toekomstperspectief voor de bouw erg goed. Perspectief en ambities zijn er genoeg. Maar er zijn bepaalde randvoorwaarden nodig om die ambities te realiseren… 

Loodgieters scoren goed!

De omzetgroei in de bouw (bijna 4 procent) is duidelijk beter dan het mkb-cijfer, maar de winst blijft juist achter (bijna 6 procent, versus 9 procent voor het mkb). De personeelskosten zijn dan ook relatief sterk opgelopen (ruim 3 procent versus een lichte daling inzet mkb). Het eigen vermogen stijgt relatief sterk, maar dan geldt ook voor de kortlopende schulden. Binnen de branche scoren bouwinstallatie, dakbouw, loodgieters, schilderen en glaszetten bovengemiddeld. 

De bouw groeide in 2020 minder hard dan voorheen.

De winsttoename is in het perspectief van de afgelopen vijf jaar zeer matig. in 2019 noteerde de bouw nog een verdubbeling van de winst en ook de jaren daarvoor nam de winst jaarlijks met 26 tot 81 procent toe. De branche heeft dus jaren achtereen gepiekt, met de hoogste winststijgingen van het hele mkb maar groeide in 2020 juist minder hard dan gemiddeld. 

Deze pagina is op 1 juni 2021 voorzien van de informatie. Mocht de informatie volgens u achterhaald zijn, neem contact met ons op!

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies voor u kan betekenen? Maak een afspraak!