Concurrentie op de arbeidsmarkt.

blogger-logo-icon-png-22

De bouw en installatiebranche wordt op dit moment geconfronteerd met een groot gebrek aan personeel. De marktvraag is enorm, maar door de krapte op de arbeidsmarkt is hier nauwelijks aan te voldoen. Na de crisis is slechts een beperkt deel van de uitgestroomde arbeidskrachten teruggekeerd. Een belangrijke oorzaak van de huidige krapte is dat de instroom van nieuw talent uit het MBO nog verder is afgenomen. Slechts 2,1 % van de werkende jongeren ziet de bouw als een aantrekkelijk alternatief, zo blijkt uit onderzoek (IG; juli 2018). Uw concurrentiekracht voor de komende jaren wordt bepaald door de mate waarin u in staat bent bovenstaande ontwikkelingen het hoofd te bieden. Mijn advies is om eerst de kracht van uw eigen onderneming maximaal te benutten.

 

Een mix van maatregelen

Er bestaat geen gulden regel voor het oplossen van dit vraagstuk. U zult een analyse voor uw eigen onderneming moeten maken om te komen tot de meest passende aanpak. Dit valt onder te verdelen in de onderstaande thema’s:

  1. Binden van de huidige medewerkers;
  2. Duurzame inzetbaarheid;
  3. Efficiënte bedrijfsvoering.

In een aantal gevallen kunt u hierbij gebruik maken van regelingen die de overheid u biedt. Ik zal deze puntsgewijs verder toelichten.


  1. Binden van de huidige medewerkers

Medewerkers die niet vertrekken hoeft u ook niet te vervangen. Waardering gaat voor veel mensen verder dan een goed salaris alleen. Een goede werksfeer vormt hiervoor een belangrijke basis, maar denk ook aan persoonlijke aandacht voor het individu. Denk daarbij aan het regelmatig voeren van individuele gespreken. Maar ook secondaire arbeidsvoorwaarden kunnen de binding versterken, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van gereedschap aan de werknemer. Dit kan onder voorwaarden belastingvrij, zonder rekening te houden met eventueel privé gebruik.


  1. Duurzame inzetbaarheid

Naast het vasthouden van medewerkers is het zaak om ze zo goed mogelijk en blijvend in te kunnen zetten. Dat kan door gezond en veilig werken te bevorderen, waaronder een gezondere leefstijl. Maar ook door uw medewerkers te stimuleren zich te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen en het opdoen van nieuwe ervaringen. Het is niet eenvoudig om zelf hiervoor een plan van aanpak te ontwikkelen. Daarom wordt in Nederland vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld voor het inhuren van externe deskundigheid op dit vlak. Het laatste aanvraagtijdvak voor deze subsidie is 8 t/m 12 april 2019.


3. Efficiënte bedrijfsvoering

Een derde aspect is uw eigen bedrijfsvoering kritisch onder te loep te nemen. Branchevergelijking is hiervoor een goed middel. Bijvoorbeeld door uw kosten voor arbeid in verhouding tot de omzet te vergelijken met branchegenoten. Mogelijk valt met een betere planning winst te behalen! Maar ook de verdeling van de werkzaamheden kan tot efficiencywinst leiden. Worden alle medewerkers wel optimaal ingezet. Of zijn er werkzaamheden die van hoger gekwalificeerde medewerkers kunnen worden overgeheveld naar lager gekwalificeerde.

Daarnaast zijn er veel innovatieve ontwikkelingen in uw branche. Benut u deze al optimaal? Of heeft u zelf een idee voor een kansrijke innovatie. In dat laatste geval kunt u mogelijk een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingsuren vergoed krijgen.

Wilt u meer informatie ontvangen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op!


Geschreven door Harry Marissen | 18 maart 2019
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin