Corona adviesteam

Maatregelen Corona-virus
Door de overheid zijn maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het corona-virus een halt toe te roepen. Vanzelfsprekend zullen ook wij gevolg geven aan deze oproep. Omdat wij volledig zijn gedigitaliseerd is het voor onze medewerkers goed mogelijk om thuis te werken. Wij hebben daarom besloten dit ook zo veel mogelijk te gaan doen. Vrijwel de meeste collega’s werken thuis. Ons kantoor blijft iedere dag bereikbaar  doordat op ons kantoor een minimale bezetting zal zitten. De medewerkers die thuis werken zijn wel telefonisch bereikbaar via onze kantoornummer: 050-3603160

Om het aantal contactmomenten te beperken hebben wij ook besloten om de evenementen die voor de periode tot 1 juni 2020 op het programma stonden uit te stellen. De deelnemers aan deze evenementen zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd. Ook zullen wij het aantal persoonlijke contactmomenten zoveel mogelijk beperken. Dat betekent dat afspraken worden omgezet naar telefonische afspraken of via e-mail, chat, Facetime of Microsoft Teams. 

Corona-adviesteam
De maatregelen voor het bestrijden van de verspreiding van het corona-virus raken een aantal branches zeer fors. Merkt u ook binnen uw onderneming de gevolgen van deze epidemie, bijvoorbeeld door terugval van omzet? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs Jan Jaap Wuite en Gerard Hoving staan voor u klaar om u te begeleiden bij het nemen van maatregelen. U kunt daarbij denken aan de volgende zaken:

– aanvragen vergunning werktijdverkorting;
– betalingsregeling treffen met betrekking tot belastingaanslagen; 
– aanvraag bijzonder uitstel van betaling voor inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting
– aanvragen van financieringen door gebruikmaking van het borgstellingskrediet
– compensatieregeling bedrijven met gedwongen sluiting
– aanvraag verruiming borgstelling  MKB-kredieten
– aanvraag bijzondere bijstand voor zelfstandigen bij gemeenten

Maatregelen coronavirus en kinderopvang

Harrier corona adviesteam

Liquiditeitsbegroting

Het bestand is nog iets aangepast met de nieuwste maatregelen. In het filmpje wordt nog de oude versie laten zien. Alsnog geeft het filmpje een heldere uitleg. Vragen? Neem dan contact op met Harry Marissen.

Mail: harry.marissen@harrier.nu
Tel: 06 57 76 81 39

Actuele berichtgeving coronavirus

Corona

Geen tegemoetkoming 4000 euro door onjuiste SBI-code?

Ondernemers die door het coronavirus zijn getroffen, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een gift van € 4.000, de zogeheten TOGS-regeling. De getroffen branches zijn geselecteerd op basis van hun SBI-code. Maar wat als deze code niet klopt?

Lees verder »
NOW-regeling

Aanvragen NOW: welk loon telt mee?

De NOW, waarbij ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten kunnen krijgen bij minstens 20% omzetverlies, kan per maandag 6 april (tot en met 31 mei 2020) worden aangevraagd. De regeling draait om omzet en loonsom. Wat wordt voor de NOW verstaan onder de loonsom?

Lees verder »
NOW-regeling

Mag een werknemer tijdelijk ander werk doen?

Het kan zijn dat er voor werknemers in hun eigen functie als gevolg van de coronacrisis minder werk is. Hoe kunt u daarmee omgaan of anders gezegd: mag u uw werknemers vragen tijdelijk ander werk te doen als u een tegemoetkoming ontvangt in het kader van de NOW-regeling? Moet u daarvoor de arbeidsovereenkomst aanpassen?

Lees verder »

HARRIER Coffee break organiseren wij iedere donderdagochtend vanaf 10:00 uur, vaste prik! Tijdens online sessies behandelen wij actuele thema’s gericht op het versterken van jouw onderneming. In 30 minuten praten wij jou helemaal bij. Deelname is gratis via Microsoft Teams. Nieuwsgierig?

We ontmoeten elkaar online, tot snel!

HARRIER gaat online verder!

Bij elkaar op bezoek gaan kan even niet i.v.m. de maatregelen van het coronavirus. Daarom werken bij met Teams. Afspraken kunnen zo toch persoonlijk worden door elkaar te kunnen zien. Zowel met onze medewerkers die thuis werken als met u als ondernemer!