Duurzaam investeren is duurzaam financieren

Geschreven door Jordy Luiken: Als ondernemer kijk je bij een investering steeds vaker naar mogelijke duurzame oplossingen. Al dan niet intrinsiek gemotiveerd, dan wel vanuit een kosten perspectief, door bijvoorbeeld de gestegen energielasten.

 

In veel voorkomende gevallen zien wij, dat de ondernemer niet beloond wordt bij het aangaan van een financiering of dat de financieringsmogelijkheden vanuit een zekerheidsperspectief niet realiseerbaar is, omdat sprake is van een dekkingstekort voor de financieringsinstelling. Hierdoor word je al snel gedwongen om voor een traditionele investering te gaan.

Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Naast mogelijke subsidies en de ondersteuning van (lokale) fondsen valt bij de reguliere financieringsinstellingen eveneens duurzaam comfort te halen. Hiervoor zijn gelukkig diverse mogelijkheden. Voor nu beperk ik mij, in deze blog, tot de nieuwe BMKB Groen regeling en het bestaande groen financieren, middels een door de RVO afgegeven Groenverklaring.

BMKB Groen regeling;
Per november 2022 is het borgstellingskrediet MKB Groen opgestart. Dit product is de duurzame variant van de al bekende reguliere BMKB-regeling en is in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen bij dekkingstekorten, waardoor veelal de gangbare bancaire instellingen niet/of tegen een hogere rente kunnen financieren. In het kort houdt de regeling in, dat de staat voor het dekkingsverschil borg gaat staan, zodat de bank een betere zekerheidspositie krijgt.

In de (vastgoed)markt merken wij dat er vaak een aanzienlijk verschil is tussen de stichtingskosten van nieuwbouw t.o.v. de getaxeerde waarde. Als ondernemer kun je dit ondervangen, door zelf meer geld in te brengen of een hogere rente te accepteren. In het laatste geval is het daarbij de vraag of de bancaire instelling überhaupt een aanbieding kan doen. Met de BMKB Groen regeling kan dit worden ondervangen, door het dekkingsverschil op te heffen tussen de concrete investeringshoogte en de getaxeerde waarde. Hier zijn uiteraard wel door de overheid spelregels aan verbonden, die ik in het kort opsom;

  • U heeft een mkb-bedrijf dat gevestigd is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba;
  • U heeft een onderneming met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot €50 miljoen, óf een balanstotaal tot €43 miljoen;
  • Als u investeert in bedrijfsmiddelen, dan moeten deze in de EIA-lijststaan;
  • Het maximaal aandeel van overige bedrijfsmiddelen voor energie investering is 50%;
  • Door uw investeringen krijgt uw bedrijfspand minimaal energie-label C;
  • De maximale looptijd van de garantie bedraagt 12 jaren;
  • De provisie voor de borgstelling bedraagt 2% van de hoogte van de borg, bij een looptijd tot en met 6 jaren en 3% vanaf 6 jaren.

Groenverklaring:
Diverse bancaire instellingen hebben een zogeheten Groen fonds. Vanuit dit fonds kan de bank een lening verstrekken op een duurzame investering, waarbij de korting kan oplopen tot 0,50%. Op een investering van 1 miljoen euro is dat al een maximaal bedrag van €5.000,- op het 1e jaar, wat je hiermee bespaart. In de huidige tijd van oplopende rentes is dit een welkome aanvulling.

Om in aanmerking te komen voor deze rente korting heb je een Groenverklaring nodig van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland of in het kort RVO. De Groenverklaring wordt afgegeven aan de hand van een checklist die het RVO hanteert. Houd daarbij wel rekening dat het aanvraagproces maximaal 5 weken kan duren. Op tijd aanvragen dus! Verder is een belangrijke voorwaarde dat de groenverklaring in veruit de meeste gevallen voor 10 jaren wordt afgegeven. De bank zal zich hieraan conformeren.

Tot slot:
Een combinatie van een groene financiering, die ondersteunt wordt met een BMKB-zekerheid richting de bank kan net het verschil maken om toch voor de duurzame oplossing te gaan. Uiteraard zijn beide producten slechts een greep uit de opties, waar je als ondernemer gebruik van kan maken. Wat mij betreft staat duurzaam investeren gelijk aan duurzaam financieren en dien je hier als ondernemer maximaal gebruik van te maken.

Speelt op dit moment of later het jaar een financieringsvraagstuk bij uw onderneming, dan help ik graag verder om de beste financieringsconstructie samen te stellen. Mocht behoefte zijn aan een kennismakingsgesprek stuur dan een mail naar jordy.luiken@harrier.nu.

Harrier accountancy-bedrijfsadvies is tevens partner van het platform Zero CO2.