Financiële maatregelen voor scholieren en studenten

Het noodpakket banen en economie dat het kabinet op 17 maart 2020 bekend maakte bevatte geen specifieke maatregelen voor de financiële positie van studenten. Het kabinet verwees studenten naar DUO voor vragen omtrent hun financiën tijdens de coronacrisis. Op 14 april 2020 en 15 mei 2020 kwam het kabinet toch met nadere specifieke maatregelen voor studenten en scholieren.

DUO
Dienst uitvoering onderwijs (DUO) wil studenten en oud-studenten helpen die door het coronavirus in (financiële) problemen komen. DUO noemt een aantal al bestaande wettelijke mogelijkheden.

Studiefinanciering
De volgende al bestaande wettelijke mogelijkheden voor studenten zijn:

  • Een student die nog niet maximaal leent, kan (tijdelijk) zijn lening verhogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
  • Een student kan wellicht een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van de ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van het studiejaar.
  • Een student die al een aanvullende beurs ontvangt en van wie het inkomen van de ouders in 2020 daalt kunnen peiljaarverlegging toepassen. Ouders moeten dan peiljaarverlegging naar 2020. Dit kan in een hogere aanvullende beurs resulteren.

Studenten aan het hoger onderwijs (hbo of universiteit) kunnen extra lenen voor het collegegeld: het collegegeldkrediet.


Terugbetalen studieschuld
De volgende al bestaande wettelijke mogelijkheden voor terugbetalers zijn:

  • Als een oud-student in de problemen komt met het aflossen van zijn studieschuld, kan hij een aflosvrije periode aanvragen, wat voor maximaal vijf jaar gedurende de terugbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie.

Als het inkomen van een oud-student daalt in 2020 kan hij peiljaarverlegging naar 2020 aanvragen. Het maandelijks aflossingsbedrag wordt dan misschien lager of zelfs nihil.

OV-studentenkaart
Iedere student die een opleiding volgt aan een hogeschool of universiteit én in maart 2020 recht had op een studentenreisproduct, ontvangt drie maanden extra reisrecht binnen het recht op studiefinanciering. Studenten die een mbo-opleiding volgen, ontvangen géén extra reisrecht omdat zij standaard al langer reisrecht hebben dan studenten in het hoger onderwijs.

Een student hoeft zijn studentenreisproduct nu niet stop te zetten om gebruik te kunnen maken van de drie extra maanden reisrecht. Als een student langer studeert dan de nominale studieduur plus één jaar, gaan de drie extra maanden recht automatisch in.

Financiële tegemoetkoming studenten

In het mbo en hoger onderwijs wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand gegeven tijdens de coronacrisis. Ondanks dat blijft vertraging bij studies met stages, coschappen en practica onvermijdelijk. Voor studenten in hun laatste jaar is het ook niet mogelijk om hun achterstand weer in te lopen in de latere jaren van hun opleiding.

Daarom krijgen alle studenten die zich komend studiejaar opnieuw moeten inschrijven en afstuderen tussen september 2020 en eind januari 2021 een bedrag dat neerkomt op ongeveer drie maanden les-, cursus- en collegegeld. Dat betekent voor bbl-student in het mbo € 150, voor een bol-student in het mbo € 300 en voor een student in het hoger onderwijs € 535.

Studenten van wie het recht op basisbeurs (in mbo-bol) en aanvullende beurs in juli, augustus en september 2020 afloopt ontvangen eenmalig financiële steun. Voor mbo(bol) studenten met een basisbeurs betekent dit € 800. Ontvangen zij ook een aanvullende beurs, dan is de tegemoetkoming € 2000. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs bedraagt de eenmalige ondersteuning € 1500

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin