Gelukkig geen 10,5%, maar slechts 8% belastingrente!

Spaarrente                   0,5%
Hypotheekrente           4%
Scheepsfinanciering      5-6%
Rente belastingdienst   4 of 8%

Geschreven door Jan Jaap Wuite: Pas op en voorkom onnodige belastingrente. Begin dit jaar was de Belastingdienst van plan om voor de vennootschapsbelasting 10,5% belastingrente te gaan berekenen. Gelukkig is deze wijziging (tijdelijk) ingetrokken en wordt nu eerst nog het “normale” percentage van 8 berekend. Het percentage van 8% geldt voor de vennootschapsbelasting. Voor de inkomstenbelasting geldt een tarief van 4%.

Hoe zit het ook alweer met de belastingrente, waarom wordt deze rente geheven en hoe kun je hem voorkomen?

Het is goed te begrijpen dat wanneer de fiscus geld van jou heeft, dat je hier rente over moet betalen. De keerzijde zou dan moeten zijn, dat je ook rente ontvangt van de fiscus over geld dat de fiscus van jou heeft. Dit is echter al een aantal jaren nauwelijks meer mogelijk.

Oneerlijk toch?

De fiscus wil graag dat je “bij” bent met betalen. Dit doen ze door al vroeg een voorlopige aanslag op te leggen. Deze mag je vervolgens gedurende het lopende jaar in termijnen betalen. Is deze voorlopige aanslag ongeveer gelijk aan de uiteindelijk verschuldigde belasting, dan ben je qua belastingbetaling bij en hoef je bij de definitieve aangifte niet zoveel meer bij te betalen. Krijg of wil je geen voorlopige aanslag, dan loop je qua betaling achter en dit heeft de fiscus liever niet. Zeker, wanneer de aangifte dan ook nog laat wordt ingediend, moet de fiscus lang wachten op haar geld. Hiervoor is de belastingrente ingevoerd. Door het rentepercentage hoog vast te stellen wordt de druk bij de belastingplichtige neergelegd om tijdig aan zijn of haar belastingplicht te voldoen.

Wanneer betaal je belastingrente?

Als je niet tijdig je aangifte indient, of er niet tijdig een juiste voorlopige aanslag is aangevraagd.

Dus als bijvoorbeeld de aangifte Inkomstenbelasting 2022 na 1 mei 2023 is ingediend en de dagtekening van de aanslag is na 30 juni 2023, dan gaat de belastingdienst 4% belastingrente heffen vanaf 1 juli 2023.

Voor de vennootschapsbelasting dient de aangifte voor 1 juni 2023 te zijn ingediend. Wordt de (voorlopige) aanslag opgelegd na 30 juni 2023, dan gaat de belastingdienst vanaf 1 juli 2023 8% belastingrente in rekening brengen.

Je kunt de belastingrente op 2 manieren voorkomen:

  • Snel aangifte doen (voor 1 juli)
    De belastingrente begint namelijk te lopen na 1 juli van het jaar na afloop van het kalenderjaar. Dus voor de aangifte 2022 begint de belastingrente te lopen vanaf 1 juli 2023;
  • Vraag een voorlopige aanslag aan
    Met een voorlopige aanslag kun je al tijdens het aangiftejaar beginnen met het betalen van de belastingaanslag. Voordeel is, dat je de betalingen al kunt spreiden en dat je in termijnen mag betalen.

Is er ook een mogelijkheid om belastingrente te ontvangen?

Ja, die is er, maar dat zal pas in uitzonderingsgevallen voorkomen. De belastingdienst betaalt namelijk pas belastingrente aan u uit, als er 13 weken na het indienen van de aangifte, of het verzoek om een voorlopige aanslag, nog geen aanslag is opgelegd. De fiscus heeft haar systemen inmiddels zo ingeregeld, dat hiervan alleen in uitzonderingsgevallen sprake zal zijn.

Wat betekent dit voor u.

Verwacht u een te betalen aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting?
Laat ons een schatting maken van het verschuldigde bedrag.
Na overleg over uw betalingsmogelijkheden zullen wij een aanslag voor u aanvragen.
Het is niet altijd mogelijk om uw aangifte ook voor 1 juli in te dienen, maar door ervoor te zorgen dat uw voorlopige aanslag al redelijk overeenkomt met uw uiteindelijk verschuldigde bedrag voorkomt u al een groot deel van het belastingrentenadeel.