BLOG - Hoe groot wordt dit jaar het kerstpakket?

Geschreven door Harry Marissen: De COVID-19 crisis duurt helaas voort met nog geen zicht op een finale oplossing. Tot die tijd zult u de veerkracht moeten tonen om de activiteiten en de omzet van uw onderneming op peil te houden. Dit kunt u natuurlijk niet alleen. Om dit te realiseren is het belangrijk dat u de medewerkers gemotiveerd kunt houden. De overheid wil u hierbij ondersteunen door dit jaar de vrije ruimte van de werkkostenregeling te verruimen van 1,7% naar 3%. Dit biedt u, als u daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen.

 

De werkkostenregeling: Hoe zat het ook alweer?

Als u vergoedingen verstrekt aan uw werknemers, dan zijn deze in principe belast als loon. Onder vergoedingen wordt ook het ter beschikking stellen van zaken verstaan. Voor sommige verstrekkingen bestaan gerichte vrijstellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kilometervergoeding tot € 0,19 of het vergoeden van kosten van scholing. Daarnaast bestaan ook de nihil-waarderingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van gereedschappen, kosten van tijdelijk verblijf of het verstrekken van werkkleding (onder bepaalde voorwaarden). Alle vergoedingen die u verstrekt, waar geen gerichte vrijstelling voor valt of waarvoor de nihil-waardering geldt, horen tot het belaste loon. Hierop geldt een uitzondering, de zogenaamde vrije ruimte. Voor het jaar 2020 was deze vrije ruimte verhoogd van 1,2% van de totale fiscale loonsom naar 1,7% van de fiscale loonsom tot en met € 400.000,-. Over het meerdere geldt nog steeds een vrije ruimte van 1,2%. In verband met de COVID-19 crisis heeft de regering besloten de vrije ruimte over de eerste € 400.000,- te verhogen naar 3 %. Komt u boven de vrije ruimte, dan zal dit leiden tot vervelende extra afdrachten loonheffingen, omdat de overschrijding dient te worden gebruteerd tot loon.

Een groter kerstpakket?

U heeft de berichten in de media waarschijnlijk al wel gelezen. De kerstpakketten zullen dit jaar extra groot zijn, omdat werkgevers de medewerkers een extra waardering wil geven. Het is echter de vraag of een groter kerstpakket het beoogde effect heeft. Nu is wetenschappelijk aangetoond dat het effect van een kerstpakket groot is. U toont uw waardering voor uw medewerkers en kunt daarmee loyaliteit winnen. Maar de omvang van het kerstpakket is daarbij nauwelijks van invloed. Daarom is het maar de vraag of het verstandig is om op basis van de extra vrije ruimte in zijn geheel aan te wenden voor het grotere kerstpakket. U kunt namelijk ook kiezen om vaker iets extra’s te doen voor hetzelfde budget. Want naast de waardering voor het kerstpakket is vooral de persoonlijke benadering van de werkgever bepalend voor het uiteindelijke geluksgevoel. Let daarbij wel op de jaargrenzen. U dient de bestedingen binnen dit fiscale jaar te doen om gebruik te kunnen maken van de verruimde vrijstelling.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin