Horeca

De horeca heeft in 2018 opnieuw groei laten zien!

Maar deze groei nam wel duidelijk af en opzichten het voorgaande jaar. De stijgende consumentenbestedingen en de groei van het toerisme waren positief, maar hogere inkoopkosten en een gebrek aan personeel drukten de resultaten. De concurrentie neemt toe, onder meer door sterke onlineplatforms, en dus is de ruimte voor prijsaanpassingen beperkt. 

Vraag niet bij te benen

De Nederlandse horeca groeit dankzij meer vrijetijdsbestedingen en toerisme en omdat mensen meer buiten de deur eten en drinken. Ook als de economie slechts matig groeit, zijn de vooruitzichten voor de branche daardoor positief. Vanwege de groei zijn er ook meer medewerkers nodig, bij een krappe arbeidsmarkt. Uit het rapport ‘2019 In Zicht’ van SRA bleek al dat horecaondernemers een tekort aan gekwalificeerd personeel als de belangrijkste bedreiging voor dit jaar zien. Een groot aantal liep vorig jaar al op de tenen om de vraag bij te benen. Dit is een sta-in-de-weg voor vernieuwing en kwaliteit; factoren die juist bepalend zijn voor succes op lange termijn.

Sterke winst logiesverstrekking

Binnen de horeca liet de logiesverstrekking (hotels, hotel-restaurants en verhuur van vakantiehuisjes en appartementen) een goede winstontwikkeling zien. Deze subbranche profiteert sterk van de toestroom van buitenlandse toeristen, terwijl ook het binnenlandse toerisme in de lift zit. Restaurants hadden het wat winstgroei moeilijker. In deze subbranche stegen de personeelskosten relatief sterk. Ook cafés bleven achter, al was er wel sprake van groei.

Mooie cijfers, winstgroei vlakt af

Absoluut gezien heeft de horeca vorig jaar opnieuw een mooie groei laten zien. De omzet steeg met 5,7%. Deze groei werd breed gedragen: het aandeel van horecabedrijven met een stabiele of hogere omzet steeg naar bijna 75%. Wel bleef de branche achter bij het eigen groeicijfer van 2017 (8,0%) en het mkb-gemiddelde voor 2018 (9,6%). De winstgroei kwam uit op bijna 11%; een mooi cijfer, maar toch aanzienlijk lager dan in 2017 (ruim 20%). Het mkb-cijfer voor 2018 bedroeg 16,3%. De winstgevendheid is afgenomen door de stevige concurrentie. Daardoor is de ruimte voor prijsaanpassingen beperkt. De groei van de brutomarge is gedaald van 8% naar bijna 6%.

Loongroei blijft achter

Aan de kostenkant viel op dat de loonkosten wat harder zijn gestegen: +4,5% versus +2,8% een jaar eerder (en bijna 8% voor het mkb als geheel). De uitgaven aan pensioenpremies liepen op, maar lang niet zo snel als in 2017. Per saldo stegen de personeelskosten iets minder hard dan in de voorgaande jaren: +6,1% tegenover +6,6% in 2017, +7,5% in 2016 en +8,1% in 2015. Deze trend is tegengesteld aan de ontwikkeling in het mkb als geheel. 

Het eigen vermogen nam in de horeca per saldo verder toe en ook iets sterker dan in het voorgaande jaar (+11% ten opzichte van +10% in 2017). De schulden, lang- en kortlopend, liepen duidelijk op.

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies voor u kan betekenen? Maak een afspraak!