Horeca

Personeelstekort blijft ook in 2020 hoofdpijndossier

De horeca kijkt met vertrouwen naar 2020. De consumentenbestedingen zullen naar verwachting op peil blijven en buitenlandse toeristen weten ons land nog steeds goed te vinden. Er spelen echter ook problemen die het ondernemen in de branche bemoeilijken. De grootste rem is het personeelstekort, met hogere personeelskosten tot gevolg. Ook de inkoopkosten lopen relatief sterk op. Het is maar de vraag of ondernemers deze kosten voldoende kunnen doorberekenen aan hun gasten. Hoe gaat de horeca hiermee om? En waar liggen de kansen?

Financiële verwachtingen komende 12 maanden

Horecaondernemers zijn in hun prognose voor 2020 wat voorzichtiger dan het MKB als geheel, maar wel veel positiever dan een jaar geleden. De omzetgroei neemt naar verwachting met 10,5% toe, ten opzichte van bijna 5% een jaar geleden. De winstgroei komt uit op 10,6%, versus 4,2% voor 2019. De inkoopwaarde stijgt relatief hard, met ruim 7% (iets minder dan 3% een jaar geleden). De personeelskosten zullen naar verwachting relatief sterk toenemen (+8%, versus 1,2% vorig jaar). Dit is een duidelijke trendbreuk, want sinds 2015 zagen we de prognose voor de personeelskosten elk jaar omlaaggaan. De bereidheid om te investeren is groot, Net als de financieringsbehoefte. Een jaar geleden gingen horecaondernemers nog uit van een daling van de investeringen. 

 

Top 3: kansen in de horeca

Horecaondernemers zien voor de komende twaalf maanden vooral kansen in efficiënter werken (genoemd door bijna de helft van de respondenten). Voorbeelden zijn apps die bestellen, betalen en de communicatie met de keuken verbeteren, slimme kassasystemen, data-analyses die de behoefte aan personeel beter kunnen voorspellen en de inzet beter kunnen afstemmen op piekbelastingen en een efficiënte routing in de keuken.

 

Top 3: bedreigingen in de horeca

Het aanbod van gekwalificeerd personeel wordt in de horeca als belangrijkste bedreiging voor 2020 gezien. Het personeelstekort in de branche is volgens Koninklijke Horeca Nederland historisch hoog. Het aantal horecabedrijven is volgens de brancheorganisatie explosief gegroeid en daarmee ook de werkgelegenheid. Er werken ongeveer 350.000 mensen in de branche, terwijl er zo’n 400.000 nodig zijn. En dat aantal zal alleen nog maar toenemen. De druk op de branche is dus groot.
 

Percentage kredietwaardige ondernemingen in de horeca (2014-2018)

De financiële positie van bedrijven in de horeca is in het afgelopen jaar verbeterd. uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan de financiële verplichtingen kan voldoen, is gestegen van 76,4% in 2017 naar 79,4% in 2018. Hiermee blijft de branche nog wel achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%.

De informatie op deze pagina is geplaatst op 17 januari 2020. Bron is SRA BiZ- visierapport 2020 in Zicht

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies voor u kan betekenen? Maak een afspraak!