Internetconsultatie BTW-nultarief zonnepanelen gestart

Staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst is een internetconsultatie gestart over het voorstel van toepassing van het BTW-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen.

Deze consultatie loopt tot 20 mei 2022. Het is de bedoeling dat de voorgestelde wijziging in werking treedt op 1 januari 2023.

De toepassing van een BTW-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen leidt tot lastenverlichting voor particuliere zonnepaneelhouders en uitvoeringsverlichting voor de Belastingdienst. Door de toepassing van een BTW-nultarief drukt er geen BTW meer op de aanschaf en de installatie van de zonnepanelen, waardoor er geen teruggaafbelang is bij de particuliere zonnepaneelhouders. Voor de stroomleveringen aan het energiebedrijf kan in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van de kleineondernemersregeling zonder aanmeldverplichting door de recent geïntroduceerde registratiedrempel voor ondernemers met een maximale jaaromzet van € 1800.

De tekst ‘in onmiddellijke nabijheid van woningen’ betekent dat het BTW-nultarief ook van toepassing is als zonnepanelen worden geplaatst op een schuur, een garage, in de tuin of een uitbouw die bij de woning hoort.

De Btw-richtlijn 2006 kent ook een mogelijkheid het BTW-nultarief toe te passen voor zover zonnepanelen worden geleverd en geïnstalleerd op openbare en andere gebouwen die worden gebruikt voor activiteiten van algemeen belang. Vooralsnog wordt van deze optie geen gebruik gemaakt.