Investeren of reviseren

Geschreven door Jan Jaap Wuite – Stel je huidige motor moet binnenkort gereviseerd worden, wat is dan verstandig? Reviseren en doorgaan met je oude motor of toch maar kiezen voor een volledig nieuwe motor.

Stel een revisie kost ongeveer € 100.000, daarna kan je motor er weer een jaar of 10 tegenaan. Een nieuwe motor kost daarentegen ongeveer € 200.000-300.000 en daar kun je de komende 15 jaar weer zonder revisie mee vooruit. Afgezien van het kostenplaatje kunnen ook de toekomstige milieueisen een (grote) rol spelen in de te maken keuze.

In deze blog ga ik niet in op de toekomstige milieueisen maar wel op de fiscale mogelijkheden. Hoe gaat de fiscus om met een revisie en wat zijn de consequenties van een nieuwe motor.

Boekhoudkundig moet onderscheid gemaakt worden tussen investeren en onderhoud.

 

Investeringen

Van een investering is sprake wanneer er vervanging of uitbreiding van een bedrijfsmiddel plaatsvindt. Een investering wordt geactiveerd op de balans van de onderneming en er wordt jaarlijks over afgeschreven.

Onderhoud

Bij een revisie blijft de oude motor staan en worden onderdelen gerepareerd of vervangen. Dan is er sprake van onderhoud. Onderhoudskosten kunnen ineens ten laste van de winst worden gebracht. Dit levert dan in het jaar van revisie een grote kostenpost op, hierdoor daalt de winst en daarmee ook de verschuldigde belasting.

Tip 1: voorziening groot onderhoud

Door de eenmalig grote kostenpost die ontstaat bij revisie is het belastbare inkomen in het betreffende jaar heel laag. Fiscaal lijkt dit leuk, maar het kan nog beter! Voordeliger is het om deze kosten al in de jaren vooraf te reserveren. Je brengt dan jaarlijks een deel van de verwachte revisiekosten (en eventuele andere te verwachten kosten) al in een eerder jaar ten laste van de winst. Dit heeft 2 voordelen.
– Ten eerste, de aftrek vindt plaats tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting.
– Ten tweede, je betaalt direct al minder belasting, zodat je zelf al een deel van de revisiekosten zou kunnen reserveren. Hier heb je de bank dan niet meer voor nodig.

 
Fiscale gevolgen van een nieuwe motor

Voor investeringen geldt het bovenstaande verhaal niet. Een nieuwe motor is een investering en hiervoor kun je niet reserveren. Omdat de oude motor van de balans verdwijnt en hiervoor waarschijnlijk geen inruilprijs voor wordt ontvangen, kan de eventuele boekwaarde afgeboekt worden naar nihil. Deze afboeking kan ten laste van de winst worden gebracht. De nieuwe motor wordt geactiveerd op de balans en mag in 10 jaar worden afgeschreven.

 
Aftrekpost kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Op de nieuwe motor kan mogelijk de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) worden toegepast. De KIA bedraagt maximaal € 15.780 en wordt minder naarmate de investering hoger wordt. Boven een totale investering van € 318.000 bestaat er geen recht meer op KIA.

 

Tip 2: splitsing investeringen indien mogelijk

Wanneer het mogelijk is om de investering te splitsen en te verdelen over 2 boekjaren kan de KIA geoptimaliseerd worden. Wanneer bijvoorbeeld de motor en het uitlaatsysteem als zelfstandige onderdelen gezien kunnen worden, kan de investering gesplitst worden. Door de motor in het ene boekjaar te kopen en de uitlaat in het andere boekjaar kan een hogere aftrek gerealiseerd worden.

 

Tip 3:Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Voor milieuvriendelijke investeringen bestaat recht op milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA bedraagt afhankelijk van de investering 13,5%-36%. MIA komt bovenop de eventuele KIA en het maximale investeringsbedrag is € 54 miljoen. Op bepaalde milieu-investeringen mag ook nog vervroegd afgeschreven worden (Vamil). Hierdoor kan nog meer belastingvoordeel behaald worden.

 

Let wel op dat de MIA apart aangevraagd moet worden binnen drie maanden na het aangaan van de verplichting (factuurdatum).

 

Voorbeelden

36% MIA en vervroegde afschrijving: NOx-reductiesysteem
27% MIA en vervroegde afschrijving: Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
13,5% MIA en vervroegde afschrijving: CCR-fase 2 motor + Roetfilter of NOx-reductiesysteem

Maximale besparing

Door maximaal gebruik te maken van MIA en Vamil bij de aanschaf van een nieuwe CCR 2 motor + roetfilter kan de oorspronkelijke investering van € 300.000 leiden tot een belastingbesparing van maximaal € 159.300. Dit bedrag is wel afhankelijk van de behaalde winsten in de investeringsjaren.

Of een nieuwe motor nu echt de juiste keuze is hangt natuurlijk ook af van uw huidige motor. Nieuw is niet altijd beter en uw totale financiële positie speelt ook een grote rol.

Van motoren hebben wij geen verstand, wel van de fiscale regels en mogelijkheden. Daarnaast kunnen wij u helpen met het maken van de juiste keuze door het maken van een investeringsbegroting en liquiditeitsprognose.

Wilt u weten wat HARRIER accountancy – bedrijfsadvies voor u kan betekenen? Maak een afspraak!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin