BLOG - Kennis van regelingen voor de bouw essentieel voor toekomstige orders

Geschreven door Harry Marissen – Het kabinet heeft een derde steunpakket afgekondigd ter bestrijding van de economische gevolgen van de Covid-19 crisis. Naast (de afbouw van) steunmaatregelen voor getroffen sectoren, lijkt het erop dat vooral een financiële impuls zal worden gegeven door investeringen naar voren te halen, waaronder het aanjagen van de bouw. Dat biedt dus kansen voor de bouw, maar deze zijn waarschijnlijk ook bittere noodzaak. 

Zo voorspelt de ING-bank een afname van de vraag naar nieuwbouwwoningen als gevolg van de economische onzekerheid ten gevolge van de Covid-19 crisis. Hoewel de orderportefeuille van veel bouwbedrijven voor de komende 12 maanden nog goed gevuld is, lijken de verdere vooruitzichten minder positief. Volgens het economisch bureau van de bank zal de (dreigende) werkloosheid en een verslechterde financiële situatie van consumenten de verkoop van nieuwbouwwoningen in 2021 onder druk gaan zetten. Bij dit scenario zult u een grotere inspanning moeten leveren om uw orderportefeuille gevuld te krijgen en te houden. Kennis van de regelingen voor consumenten en bedrijven is daarbij essentieel.

Het klimaatakkoord: verduurzaming en van het gas af

Nederland heeft een ambitie om 49% minder CO2-uitstoot in 2030 te hebben gerealiseerd en zelfs nagenoeg CO2 neutraal te zijn in 2050. Als het kabinet het heeft over het aanjagen van de woningbouw, dan heeft zij het ook vooral over het aanjagen van de duurzame woningbouw. Daarnaast is er de uitdaging om bestaande woningen te verduurzamen en van het gas af te krijgen. Alle regelingen en impulsen gericht op de bouw zullen dan ook hier op gericht zijn. Het is bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten van belang dat u op de hoogte bent van deze regelingen om uw klanten maximaal in staat te stellen om hier van te kunnen profiteren.

Groenfinanciering bij woningrenovatie

Een voorbeeld van een regeling die vaak wordt vergeten. Oude woningen vreten vaak energie. Daarom is bij particuliere woningen nog veel winst te halen op het gebied van duurzaamheid. Ook bij woningen die al geïsoleerd zijn en dubbelglas hebben. De eigenaar-bewoner heeft in deze regeling alle vrijheid. Hoe meer duurzame renovatie, hoe hoger de groenfinanciering mag zijn. Het voordeel voor de consument is dat hij een lagere rente over zijn (hypothecaire) financiering hoeft te betalen. En dat kan net het laatste zetje zijn om u de order te gunnen.

Houd (subsidie-)regelingen in de gaten

Naast tegemoetkomingen in de financieringslasten worden ook gerichte subsidies beschikbaar gesteld. Deze zijn vaak ook lokaal van aard en worden bijvoorbeeld beschikbaar gesteld door de gemeente. Zorg ervoor dat u van deze regelingen op de hoogte bent, omdat juist deze er voor moeten zorgen dat de voorspelde afnemende vraag in de bouw ten gevolge van Covid-19 wordt afgevlakt of zelfs wordt voorkomen.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin