Kind tussen wal en schip!

Gelukkig niet letterlijk maar figuurlijk kan een foute inschrijving van het woon/postadres € 34.000 per kind kosten. Waardoor komt dit en hoe kunt u dit vermijden?

Soms zijn de belastingwegen moeilijk te begrijpen. Aan de ene kant moeten de regels duidelijk en voor iedereen toepasbaar zijn maar een enkele keer past een praktijksituatie niet binnen de theorie. Dit is bijvoorbeeld het geval bij  de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

 

Wat is dit? Dit is een van de heffingskortingen die u in mindering kunt brengen op uw verschuldigde belasting.

De inkomens afhankelijke combinatiekorting is van toepassing indien:

  • Uw kind jonger is dan 12 jaar;
  • Dit kind tenminste 6 maanden op het zelfde woonadres staat ingeschreven (gemeentelijke basisadministratie);
  • Uw arbeidsinkomen (winst uit onderneming of loon) hoger is dan € 4.993;

De korting bedraagt maximaal € 2.835. Dit bedrag is een netto korting!

Voor 99% van alle Nederlander geen enkel probleem. Tenzij je schipper bent en geen huis aan de wal hebt. Wanneer je aan boord woont kun je je niet inschrijven bij een gemeentelijke basisadministratie. En wat als je kind naar een internaat gaat. Waar moet deze zich dan inschrijven?

 

 

3 voorbeelden:

 

Voorbeeld 1: Ouders en kind varen maar hebben een woning aan de wal.

Op dit adres staan ze ook allemaal voor de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven. Fiscaal wordt dan aan alle voorwaarden voldaan en bestaat er recht op toepassing van de heffingskorting

 

 

Voorbeeld 2: Ouders wonen samen met kind aan boord.

Inschrijving in basisadministratie van een gemeente is dan formeel niet mogelijk. Er wordt dan niet voldaan aan de eis dat het kind op hetzelfde adres is ingeschreven voor de basisadministratie. Er bestaat geen recht op toepassing van de heffingskorting van € 2.835.
Gelukkig geldt er in deze situatie een goedkeuring van de staatssecretaris en is er wel recht op heffingskorting wanneer iedereen hetzelfde brief(post)adres heeft. Wanneer het brief(post)adres voor alle familieleden gelijk is mag in deze situatie de heffingskorting toch worden geclaimd.

 

 

Voorbeeld 3: Ouders wonen aan boord en hebben een briefadres aan de wal (bijvoorbeeld bij opa en oma), kind gaat naar het internaat en staat hier ook ingeschreven.

Ouders hebben zich keurig aan alle regels gehouden en voor het internaat moesten de kinderen daar ook ingeschreven staan. Er wordt dan niet voldaan aan de hoofdregels en ook de goedkeuring is niet van toepassing. Deze familie heeft dan geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting van maximaal € 2.835.

Denk dus heel goed na waar uw zichzelf en uw kind(eren) tot 12 jaar oud inschrijft. In de 12 jaar dat u deze heffingskorting kunt toepassen zou u dit maximaal € 34.000 kunnen kosten.

Ik vind dit raar en onrechtvaardig. De ratio van de inkomensafhankelijke combinatiekorting is om een tegemoetkoming te geven aan ouders die werken terwijl er jonge kinderen thuis wonen. Het moet dan naar mijn mening niet uitmaken waar je ingeschreven staat. De fiscus heeft deze regel echter toegepast vanuit controle oogpunt.

Denk dus goed na waar u uw kind(eren) inschrijft en zorg er voor dat de kinderen in ieder geval op hetzelfde briefadres staan ingeschreven en het liefst op een woonadres.

Wanneer de fiscus weigert de heffingskorting toe te passen, maak dan tijdig bezwaar (binnen 6 weken na de aanslag). Wij kunnen u hierbij ondersteunen.