Klachtenregeling

Inleiding

Harrier accountancy-bedrijfsadvies hecht veel aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening­. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien je ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Jouw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken wij met je naar een passende oplossing.

 

Telefonisch oplossen klacht

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken je daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Het ligt voor de hand dat je hiervoor contact zoekt met jouw contactpersoon binnen onze organisatie. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat je eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heb je redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met onze directeur en kwaliteitsbepaler, Harry Marissen AA (mocht het zijn functioneren betreffen, kun je ook vragen naar Gerard Hoving – Senior belastingadviseur).

 

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is jouw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kun je de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het formulier op onze website https://www.harrier.nu/klachtenregeling/ of via de mail naar harry.marissen@harrier.nu (Harry Marissen) of gerard.hoving@harrier.nu (Gerard Hoving). Na verzending ontvangt je een bevestiging en wordt de klacht in behandeling genomen.

 

Verloop procedure

De gang van zaken is daarna als volgt: jouw klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld. Het streven is om met jou en de andere betrokkenen te overleggen en om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zullen wij contact met je opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kun je om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

 

De doelstelling is om de klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan word je over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

 

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van jouw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

 

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van jouw formele klacht word je daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen.

 

Tot slot: indien je een klacht hebt en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. Je geeft ons hiermee immers een tweede kans. Je kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling­ van het betreffende probleem te minimaliseren.

 

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking!

 

 

Mocht u een mail willen sturen, houd dan de volgende gegevens aan in uw mail:

 

Uw gegevens

Naam organisatie:

Naam (persoonlijk):

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

 

Email:

Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van jouw klacht vragen wij je het volgende zo concreet mogelijk te beschrijven: Wat is de aard en omvang van het probleem? Wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al? Heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan?

Heb je misschien al een idee over een mogelijke oplossing of reactie die je van ons wenst?

Heb je al telefonisch contact gehad over de klacht? Zo ja met wie, en wat is daar uit gekomen?

Uw gegevens