Meer flexibiliteit in de kinderopvang met jaaruren-systematiek?

Geschreven door Miranda Hofsteenge: In de kinderopvang is behoefte aan flexibiliteit. Als werkgever heb je op sommige momenten veel werk voor jouw medewerkers en op andere momenten juist minder. Soms moeten medewerkers extra werken, omdat collega’s ziek zijn. Het jaaruren-systeem geeft je bij het maken van de roosters meer mogelijkheden om met deze situaties om te gaan. Ik zal in hoofdlijnen uitleggen hoe het systeem werkt en wat de vereisten zijn.

 


Als werkgever kun je een jaaruren-systematiek invoeren, waarbij het aantal uren dat de medewerker werkt, per maand kan verschillen. Per maand kan de medewerker maximaal 20% meer, of maximaal 20% minder werken, dan het afgesproken gemiddeld aantal uren per maand. Je gaat dus niet uit van het vaste aantal uren per week, maar van het totaal aan werkuren dat de werknemers per jaar hebben.

Werkt de medewerker alleen in de dagopvang? Dan mag het saldo van het aantal plus-uren en min-uren nooit meer zijn, dan het afgesproken gemiddeld aantal uren per 2 weken. Dit geldt voor het hele kalenderjaar.

Werkt de medewerker ook in de buitenschoolse opvang of in de peuteropvang? Of werkt de medewerker alleen in de buitenschoolse opvang of de peuteropvang? Dan mag het saldo van het aantal plus-uren en min-uren nooit meer zijn, dan het afgesproken gemiddeld aantal uren per maand. Dit geldt voor het hele kalenderjaar.

De jaaruren-systematiek zorgt ervoor, dat geen urensaldo blijft staan op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

In principe blijft het salaris gedurende het hele jaar gelijk. Heeft een medewerker toch nog plus-uren staan aan het einde van het jaar, dan kunnen deze in overleg vergoed worden in geld of vrije tijd. Heeft een medewerker min-uren staan, dan komen deze voor rekening van de ondernemer.

Door het invoeren van de jaaruren-systematiek kan een medewerker flexibel ingezet worden. Met name in de buitenschoolse opvang is dit van belang voor de inzet van medewerkers tijdens vakanties. Dan zijn de kinderen veelal de hele dag aanwezig i.p.v. een paar uurtjes.

Graag help ik met het optuigen van dit jaaruren-systeem binnen jullie kinderopvangonderneming. Volgens mij biedt het systeem grotendeels alleen maar voordelen en dus meer flexibiliteit. Neem contact met mij op door een mail te sturen naar miranda.hofsteenge@harrier.nu.