MVO-verslag 2019

harrier accountancy – bedrijfsadvies

Voorwoord

Afgelopen jaar zijn we met ons bedrijf, Harrier accountancy – bedrijfsadvies, verder gegroeid. Naast de verdubbeling van het aantal personeelsleden en het toevoegen van mooie bedrijven aan ons klantenbestand, mochten we intrek nemen in een 100% energie-neutraal pand. Een lang gekoesterde wens kwam in vervulling. Al sinds de start van Harrier, in 2010, is MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een rode draad geweest binnen onze bedrijfsvoering. Met ons nieuwe kantoor, zetten we grote stappen in het realiseren van één van onze doelstellingen: volledig CO2 neutraal te worden. 

Wij zijn van mening, dat MVO gelijk staat aan toekomstbestendig ondernemen. En dat het realiseren van onze financiële resultaten nooit ten koste mag gaan van mensen en de natuurlijke bronnen die onze aarde ons geeft. 

Bij alles wat wij doen streven wij naar een zo laag mogelijke belasting van het milieu. Alle werkzaamheden die wij verrichten zijn dan ook volledig gedigitaliseerd. Dat betekent dat wij onze rapportages digitaal aan onze klanten aanbieden via ons klantenportaal.  Wanneer wij toch gebruik maken van papier, dan is dat 100% FSC/PEFC. Wij kiezen bij alles wat we gebruiken, voor de meest duurzame alternatieven. Wij zijn ons bewust van onze afhankelijkheid van al het leven in de zee en op het land. Daarnaast staat de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel. Tot slot, hopen wij met onze kennis, ervaring en uitstraling op het gebied van MVO, onze klanten en samenwerkingspartners te inspireren. Om zo de bewustwording te vergroten en ook hen te motiveren om met maatschappelijk verantwoord ondernemen aan de slag te gaan!

Harry & Henriëtte Marissen

Eigenaren HARRIER accountancy - bedrijfsadvies

Wij zijn trots om ons eerste MVO-verslag te kunnen presenteren. Uiteraard volledig digitaal, waarmee onnodig papierverbruik wordt vermeden. Dit MVO-verslag geeft een beknopte versie weer van onze transitie. Ieder jaar zullen wij onze resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen rapporteren. In het beleid hebben wij doelen gesteld die wij hopen te bereiken.

Wereldwijde ontwikkelingsdoelen

In ons MVO beleid nemen wij ook de SDG’s mee. De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen tot stand op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. 

Iedere organisatie die zich bezig houdt met MVO richt zich op de SDG’s die voor haar relevant zijn. Vandaar, dat ook wij een selectie hebben gemaakt van 5 SDG’s. Deze doelen sluiten aan bij onze bedrijfsvoering en werkwijze:

SDG 3 – Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
SDG 5 – Zorg voor een gelijke behandeling van vrouwen en mannen.
SDG 12 – Draag bij aan een duurzame consumptie en productie.

SDG 13 – 
Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 
SDG 17 –Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.  

Per focus-thema hebben wij aangegeven op welke SDG’s zij betrekking hebben.

Interne duurzame ontwikkelingsdoelen

Doordat wij bezig zijn met MVO zijn wij automatisch bezig met de wereldwijde ontwikkelingsdoelen. Maar het begint allemaal met specifieke doelen voor op onze werkvloer. Vandaar dat wij ons focussen op 3 verschillende thema’s binnen Harrier: medewerkers, milieu & maatschappij. Hierbinnen hebben we onszelf een aantal doelen gesteld waar we de aankomende jaren aan gaan werken. 

– In 2020 willen wij volledig CO2 neutraal zijn. 
– Vanaf 2020 willen we gemiddeld een 8,5 scoren uit het medewerkertevredenheid onderzoek.
– Vanaf 2020 willen wij een jaarlijks terugkerend evenement organiseren op het gebied van duurzaam ondernemen. 
– Vanaf 2020 bestaan onze inkooplijsten volledig uit duurzame producten. 
– Al ons bedrijfsafval wordt gescheiden

Naast deze doelen houden wij de focus op hoe wij de leef- en werkomgeving, de gezondheid en de inzetbaarheid van onze medewerkers kunnen optimaliseren. Maar ook hoe wij als bedrijf zo bewust mogelijk met het milieu kunnen omgaan en hoe we een steentje kunnen bijdragen in de maatschappij als het gaat om MVO. Alles monitoren wij via onze DuOn agenda. Deze agenda houdt alle stappen bij, die wij hebben ondernomen en gaan ondernemen om onze doelen te bereiken.

Focus thema 1: Medewerkers

Leefomgeving & gezondheid (SDG 3)

Het focusthema medewerkers wordt niet voor niets als eerste genoemd. Binnen Harrier vinden wij het welzijn van onze medewerkers erg belangrijk. Zij zijn ten slotte de wind die een windmolen laat draaien. Bij Harrier wordt gekeken naar ieder individu en wordt veel aandacht besteed aan het optimaliseren van werkomgeving en de gezondheid van het personeel. Dat betekent dat er altijd voldoende vers fruit beschikbaar is. Daarnaast wordt de lunch aangevuld met heerlijke soep van 100% biologische oorsprong. Ieder najaar doen wij als team mee aan de 4 mijl van Groningen. Hiervoor kan op vrijdagmiddag worden getraind. Naast het hardlopen, wandelen we iedere dag tussen de middag een rondje door het prachtige Hunzedal. Zodat we met een frisse neus en nieuwe energie de tweede helft van de dag aan de slag kunnen. Het ziekteverzuim bij Harrier bedroeg over 2019, 0,98%. 

Om nog meer inzicht te krijgen in de behoeftes van ons team zullen wij in 2021 een medewerkerstevredenheids-onderzoek laten uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek willen we de leef- en werkomgeving en de gezondheid van onze collega’s verder optimaliseren.

Niet-overwerken (SDG 3)

Niet overwerken is het uitgangspunt. We kennen flexibele werktijden, waarbij de dag in de ochtend tussen 8:00u en 9:30u begint. Daarnaast wordt thuiswerken gefaciliteerd, waarbij wij aandacht besteden aan de kwaliteit van de thuiswerkplek.

 

Personeelsvertegenwoordiging en personeelsvereniging (SDG 3)

In 2019 is door het personeel kenbaar gemaakt dat vanuit het team interesse is in een personeelsvertegenwoordiging (PVT) of een ondernemingsraad (OR). Ons team bestaat uit dertien personen en daarom is ervoor gekozen om een vrijwillig personeelsvertegenwoordiging op te stellen binnen Harrier accountancy-bedrijfsadvies. Tijdens ons jaarlijkse brainstormsessie, begin 2020, zal de PVT worden gepresenteerd aan het team. In 2020/2021 zal het PVT-team acties gaan ondernemen om de medezeggenschap onder het personeel te vergroten. Daarnaast zal het team uitleg krijgen over specifieke onderwerpen zoals pensioenregelingen, arbeidsvoorwaarden en werkplek optimalisatie. 

Naast een personeelsvertegenwoordiging is ook een personeelsvereniging (PV) opgericht in mei 2020. Het PV-team zorgt ervoor dat de gezamenlijke lunch wordt ingekocht, een zomeractiviteit wordt georganiseerd en overige bedrijfsactiviteiten worden gefaciliteerd. 

Dit bovenstaande werd eerder altijd door Harry en Henriette Marissen zelf georganiseerd. In 2020/2021 zal een deel van het team de organisatie op zich nemen. 

Opleidingen (SDG 3 / SDG 5)

Iedere collega wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Wanneer opleidingen of studies deze ontwikkeling bevorderen wordt hiervoor een scholingsbudget beschikbaar gesteld. Op dit moment is bijna de helft van het team bezig met een studie. Andere collega’s volgen cursussen en gaan naar bijeenkomsten om hun kennis op peil te houden, waardoor zij in staat zijn de werkzaamheden naar de hoge kwaliteitsstandaarden van ons kantoor te kunnen uitvoeren. Naast aandacht voor individuele ontwikkeling worden ook organisatie-breed E-learnings aangeboden die alle medewerkers doorlopen. Tot slot organiseren wij meerdere brainstormsessies per jaar, waarin we van gedachten wisselen over bijvoorbeeld de identiteit van het bedrijf, de kwaliteit van onze dienstverlening of over MVO. Elk jaar sluiten we af met de HARRIER-dag. Deze dag staat in het teken van een terugblik op de gerealiseerde resultaten en een vooruitblik op het aankomend jaar. 

Gelijkheid (SDG 5)

Binnen HARRIER wordt geen onderscheid gemaakt in beloning tussen mannen en vrouwen. Verder is er geen onderscheid in geslacht, leeftijd, of etnische achtergronden. Wanneer een vacature moet worden gevuld wordt getoetst op kunde, kennis en ervaring van de sollicitant. Voor onze primaire arbeidsvoorwaarden sluiten wij ons aan bij het jaarlijkse salarisonderzoek van SRA

Van hiërarchie is geen sprake binnen het bedrijf, wij werken als team voor de klant en dit wordt gekenmerkt door verschillende rollen die een medewerker aanneemt. Wij hebben binnen ons bedrijf wel een management team. Deze zorgt voor beheersing van kwaliteit, de operationele interne- en externe communicatie en de financials. De verdeling man/vrouw binnen het management-team is precies 50%/50%. Van het gehele team is 55% vrouw en 45% man.

MVO werkgroep

Binnen HARRIER hebben wij een MVO werkgroep samengesteld. Onze collega Sanne Vogel is MVO- coördinator. Zij is verantwoordelijk voor de stappen die gemaakt moeten worden om onze doelen op het gebied van MVO te halen. Daarnaast heeft Sanne het MVO-beleid en dit MVO-verslag geschreven. Sanne wordt ondersteund door Harry & Henriëtte Marissen. De inkoop en planning wordt gedaan door Henriëtte. Daarnaast is zij, net als Harry, sparringspartner van Sanne. Doordat wij onze kennis en ervaring graag delen zijn wij druk bezig om een adviesdienst te ontwikkelen, zodat wij onze klanten kunnen ondersteunen, indien zij ook aan de slag willen gaan met het optimaliseren van het MVO binnen hun eigen bedrijf. Door het coronavirus is de focus verschoven naar het ontwikkelen van een corona-adviesdienst. Voor 2021 staat de MVO-adviesdienst op de planning. Onze fiscalisten zijn inmiddels op de hoogte van alle subsidies en financieringsmogelijkheden betreft duurzaam ondernemen, dit is een goede fundering is voor de MVO-adviesdienst.

Sanne zal samen met Harry de MVO-adviesdienst vormgeven. Mocht je alvast interesse hebben in wat deze dienst gaat inhouden, stuur een mail naar: sanne.vogel@harrier.nu.

Focus thema 2: Milieu

Afval scheiden (SDG 12 / SDG 13)

Ons pand is 100% energieneutraal. Ons energie-verbruik wordt door uitstekende isolatie gecompenseerd door de vele zonnepanelen op het dak. Het beperken van onze afvalstromen begint met ons duurzame inkoopproces. Waar mogelijk kiezen wij voor producten met statiegeld-verpakkingen en kleinverpakkingen. Sachets voor suiker en koffiemelk, plastic roerstaafjes en overige producten hebben wij afgeschaft en vervangen door grootverpakkingen met gebruikmaking van reinigbare dispensers. Daarnaast besteden we veel aandacht aan het scheiden van al ons afval. Van glas, papier, karton, plastic, rest afval en GFT afval. Dit laatste komt in een grote compostbak terecht die buiten het kantoor staat.  Het vertrouwelijke papier wordt opgehaald door Reisswolf, die 99% ervan recycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. Al het overige afval wordt gescheiden afgevoerd. Hiernaast zie je de CO2 uitstoot terug in het diagram.

Inkoop processen (SDG 12 / SDG 13)

Wij zijn met al onze leveranciers in gesprek gegaan over onze inkoop en het aanleveren van duurzame producten. In overleg is gezocht naar duurzame alternatieven. Daarnaast, werken wij met een ‘uitsterf’ beleid. Dit betekent dat wij niets zonder reden weggooien (tenzij een duurzaam alternatief bewezen beter is). Pas wanneer een product nieuw gekocht moet worden wordt gekeken naar een duurzaam alternatief. Dit kan ook betekenen dat we gebruik maken van gebruikte producten (refurbished), waar dit mogelijk is. Hierdoor is ons plastic afval geminimaliseerd. Daarnaast zijn alle apparaten waarmee wij werken gecheckt op het energieverbruik (denk aan computers, de printer of de koelkast). Vrijwel alle apparaten zijn laag in energieverbruik.

Klik op de afbeelding voor vergroting

Fossiele brandstoffen (SDG 13)

Zoals je kunt zien in het diagram kunnen wij nog grote stappen zetten op het gebied van de reductie van fossiele brandstoffen. Lees hieronder hoe we 100% CO2 neutraal willen worden: 

 

Bezoekersverkeer
Door de Covid-19 crisis zijn wij ons meer bewust geworden van de mogelijkheden van digitaal vergaderen. Wij kiezen er steeds vaker voor om via de Mircrosoft Teams met onze klanten te communiceren. Daarnaast verwachten wij door ons MVO-beleid klanten bewust te maken over de wijze waarop zij zich verplaatsen naar ons kantoor. 

 

Zakelijk verkeer
Ons doel is om in 2020 een elektrische auto + laadpaal aan te schaffen. Deze auto zal dan gebruikt worden voor al ons zakelijke verkeer. Alle afspraken, die niet op de fiets kunnen, worden elektrisch gereden. Hierdoor reduceren wij onze CO2 uitstoot op het gebied van fossiele brandstoffen naar 0%. Tot slot is een OV-bedrijfspas aanwezig om het zakelijk verkeer via het openbaar vervoer te stimuleren.

 

Woon-werkverkeer
Een aantal medewerkers komen op de fiets naar het werk. De rest komt met de auto. Om hier de CO2 te kunnen reduceren zit een groot deel bij de intrinsieke motivatie van de medewerkers zelf. Wij stimuleren vanuit het bedrijf om een dag in de week thuis te werken. Daarnaast is er een OV bedrijfspas die gebruikt mag worden.

100% CO2 neutraal (SDG 13)

Op dit moment hebben wij een CO2 uitstoot van 30,6 ton. Dit is in vergelijking met andere bedrijven erg laag. Toch zijn wij pas tevreden als wij ons CO2 verbruik weten te reduceren naar 0%. Door alle doelen te halen die wij voor de aankomende jaren hebben, zouden wij op ongeveer 15 ton aan CO2 uitstoot moeten uitkomen. Wij proberen onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Voor zover dat nog niet lukt, compenseren wij de resterende uitstoot door middel van bosaanplant. Via het Koploperproject kunnen wij bomen laten planten. Wij als accountantskantoor zullen hierin een rol gaan spelen op het gebied van vastlegging. Het initiatief kent hopelijk in januari van 2020 zijn start. 

Wij zijn in 2021 - 100% CO2 neutraal!

Duurzame Ideeën

We gaan een ‘wilde’ bloemenstrook aanleggen op het veld dat naast de sloot ligt (Zie foto links). We zaaien een meerjarig bloemenmengsel om zo de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast leggen wij een kruidentuin aan. De kruiden gebruiken wij tijdens de lunch en gebruiken wij tijdens “Meet & Eat” bijeenkomsten. Dit doen wij driemaal per jaar met een select groepje klanten. Hiermee hopen wij de bewustwording te vergroten en de biodiversiteit te ondersteunen.

Focus thema 3: Maatschappij

Voorlichting (SDG 17)

Wij zijn een SRA gecertificeerd accountantskantoor. Dit betekent dat wij aan onszelf, als accountantskantoor, hogere eisen stellen aan onze diensten, dan de niet-gecertificeerde kantoren. Binnen het SRA is Harry Marissen bestuurslid met duurzaamheid in zijn portefeuille. Daarnaast maakt hij deel uit van de Groen Brigade via de NBA (Beroepsorganisatie voor accountants Nederland). Als accountantskantoor vinden wij dat we een voorbeeldfunctie hebben voor de ondernemers die klant bij ons zijn. Wij willen onze kennis en ervaring op het gebied van MVO delen met geïnteresseerden en belangstellenden. Hoe we dit gaan doen lees je hieronder.

Evenementen (SDG 17)

Zaterdag 10 oktober 2020 organiseren wij de Dag van de Duurzaamheid. Tijdens deze dag staat duurzaamheid centraal en zijn er verschillende workshops om bij te wonen. Op 10 oktober zal ook ons nieuwe logo worden gepresenteerd. De straaljager zal worden vervangen door haar naamgever, Harrier, in Nederland bekend onder de naam, grauwe kiekendief. Naast ons nieuwe logo, zal ook een presentatie te zien zijn over onze MVO transitie. Dit evenement zullen wij jaarlijks laten terug keren. 

Producten & diensten (SDG 17)

Wij hebben het duurzaamheidskompas ontwikkeld voor alle ondernemers die geïnteresseerd zijn in duurzaam ondernemen. Aan de hand 50 vragen over 10 thema’s krijgt de ondernemer inzicht in hoe het bedrijf ervoor staat betreft duurzaamheid. Na het invullen van dit kompas, volgt een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek worden alle thema’s  doorlopen en worden handvatten gegeven om een transitie in gang te zetten. Zodat we samen stappen gaan zetten om de wereld een stukje beter, mooier en schoner te maken. 

Betrokkenheid (SDG 17)

Naast onze interne activiteiten vinden wij het belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn. Wij zijn lid van bedrijvenvereniging ZuidOost en hebben directe contacten met het bestuur, als het om duurzaamheid gaat. Zo is Harry jarenlang voorzitter van ZO geweest en was zijn focus op duurzaamheid binnen de vereniging. Wanneer wij nu een activiteit, suggestie of innovatief alternatief weten op het gebied van duurzaamheid, wordt dit alsnog gecommuniceerd met het bestuur van ZO. Daarnaast zijn wij onder de vlag van het SRA lid van de landelijke duurzaamheid-stuurgroep. Hiermee houden wij de duurzame ontwikkelingen van verschillende branches goed in de gaten. Naast lid te zijn van bedrijvenvereniging ZO en het SRA, zijn wij samenwerkingspartner van Kasteel.gro. Zij zijn onderdeel van het Noorderpoort en brengen ondernemers en studenten samen. Een groep studenten gaat ons helpen om onze duurzame transitie tot een succes te maken. Ze gaan o.a. meewerken aan onze logo-verandering, een bedrijfstune en het maken van vlogs. Al deze projecten hebben te maken met onze duurzame uitstraling en imago. Naast mbo-studenten helpen wij ook mee aan een onderzoeksopdracht van een RUG studente waarin ze een aantal collega’s gaat interviewen over onze duurzame transitie.


Tot slot doen we mee met het Koploperproject Groningen-Zuidoost 2020. Samen met acht andere bedrijven doen we dit jaar mee met het koploperproject om de laatste stappen te kunnen zetten naar een volledig duurzame toekomst. Tijdens dit project is een nulmeting uitgevoerd voor Harrier. Met deze integrale nulmeting weten wij o.a. wat onze uitstoot is, waar dit vandaan komt en hoe we dit zouden kunnen reduceren. Daarnaast zijn alle verbruiken en verwerkingen die onze bedrijfsvoering oplevert geanalyseerd. Wij hopen het Koploperproject af te ronden begin 2021. 

Wij zullen ons in de toekomst blijven aansluiten bij initiatieven en projecten die de wereld een stukje schoner maken.

Energieneutraal pand
Verlengde Bremenweg 1 te Groningen 100%
Gedigitaliseerde dienstverlening
Financiële administratie is volledig gedigitaliseerd 100%
Elektrisch zakelijk verkeer - sinds nov 2020
Volkswagen ID.3 voor gezamenlijk gebruik 100%

Verantwoording

Milieubarometer

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar. In één oogopslag zie je welke milieuaspecten het zwaarst wegen in het bedrijf en waarin je kunt veranderen qua bedrijfsvoering. Wij hebben een nulmeting laten uitvoeren en al onze gegevens zijn weergegeven op www.milieubarometer.nl. 

DuOn agenda

De DuOn-Agenda is een hulpmiddel om maatregelen op het gebied van duurzaam ondernemen of MVO zo SMART mogelijk te formuleren en de resultaten te kunnen monitoren. Daarmee kun je intern en extern ook beter communiceren over wat je bedrijf concreet aan MVO doet. De opbouw van de DuOn-agenda is gebaseerd op de onderwerpen uit de DuOn-Scan van DZyzzion. Deze onderwerpen komen weer grotendeels overeen met de internationale richtlijn ISO 26000. Verder is het, indien gewenst, mogelijk om de doelen en ambities te koppelen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN.

Benieuwd naar hoe wij deze agenda hebben ingevuld? Klik op de button!

High 5! Handboek voor kleine en middelgrote bedrijven.

Ons duurzaamheidsverslag is gebaseerd op het High 5! Handboek voor kleine en middelgrote bedrijven. We hebben dit handboek doorlopen en daaruit is dit duurzaamheidsverslag gerold. 

Frequentie

Dit duurzaamheidsverslag zal ieder jaar worden bijgewerkt en opnieuw worden gepubliceerd. Dit zal jaarlijks in de maand juni of juli gebeuren. 

Contact

Mocht je na het lezen van dit verslag vragen hebben of advies willen over duurzaam ondernemen? Neem contact met ons op!

HARRIER Accountancy-bedrijfsadvies 
Verlengde Bremenweg 1
9723 JV
Groningen

dag van de duurzaamheid