MVO-verslag 2020

harrier accountancy – bedrijfsadvies

Harry & Henriëtte Marissen

Eigenaren HARRIER accountancy - bedrijfsadvies

Voorwoord

Het jaar 2020 stond, vanzelfsprekend, in het teken van het Coronavirus. De impact van deze epidemie op onze zorg, maatschappij en economie laat ons maar eens weer inzien hoe nietig wij zijn ten opzichte van de schoonheid, maar ook het geweld van de natuur. Steeds meer worden we geconfronteerd met de gevolgen van klimaatverandering. Nadrukkelijker dan ooit is het bewustzijn groeiend dat we geen tijd hebben om te verliezen en moeten overgaan tot actie. Grote bedrijven, maar ook het midden- en kleinbedrijf en burgers zullen zich moeten aanpassen om de grote uitdagingen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

 

 

Team Harrier heeft het afgelopen jaar een serieuze slag geslagen, wat betreft de interne duurzame transitie. Doelen werden gehaald, maar ook verfrissende ideeën zagen het licht.

 

 

We rijden (sinds nov 2020) zakelijk volledig elektrisch, de inkoopprocessen zijn geïnventariseerd op CO2-reductie, er werd een personeelsvereniging en  een personeelsvertegenwoordiging opgericht en de eerste bloemen uit de wilde bloemenstrook komen boven. Al deze veranderingen zorgden ervoor, dat wij afgelopen februari 2021, de Koploperprijs in ontvangst mochten nemen! Dit was de kers op de taart en een motivatie om door te gaan met wat we doen en waar we voor staan.

 

Wij zien duurzaam ondernemen als een noodzakelijk speerpunt binnen onze organisatie om toekomstbestendig te zijn, maar vooral te blijven!

 

In ons vorige MVO-verslag sloten wij het voorwoord af met de hoop dat wij, met onze kennis, ervaring en uitstraling op het gebied van MVO, onze klanten en samenwerkingspartners te inspireren. Om zo de bewustwording te vergroten en ook hen te motiveren om met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) aan de slag te gaan!

 

 

Inmiddels zijn we ruim een jaar verder en is deze hoop omgezet in daden. Onder de vleugels van Harrier is het platform Zero CO2 ontstaan begin februari 2021, waarbij verschillende partners op een hele concrete en realistische manier ondernemers in het MKB, handvatten bieden om het eigen bedrijf te verduurzamen. Wij focussen ons daarbij op bedrijfspanden en mobiliteit.

 

Dit zijn thema’s die binnen elke onderneming toepasbaar zijn én vaak leiden tot economische rendementsverbetering. Door ondernemers te ontzorgen bij de realisatie van hun verduurzamingsplannen, nemen we drempels weg en maken we de voordelen zichtbaar.

 

Tot slot gaan we vanzelfsprekend verder met het optimaliseren van onze interne processen en het innoveren van onze dienstverlening. Zo verwachten wij vanaf het boekjaar 2021 bij de door ons op te leveren jaarrekeningen ook de CO2 footprint bij de bespreking te betrekken. Om zo onze huidige en toekomstige klanten te (blijven) inspireren!

 

 

Dit MVO verslag is in mei 2021 gepubliceerd. We blikken terug op het jaar 2020, maar nemen ook de gebeurtenissen mee van de eerste maanden van 2021.

 

Wij zijn trots om ons tweede MVO-verslag te kunnen presenteren. Uiteraard volledig digitaal, waarmee onnodig papierverbruik wordt vermeden. Dit MVO-verslag geeft een beknopte versie weer van onze duurzame ontwikkelingen. Ieder jaar zullen wij onze resultaten op het gebied van duurzaamheid rapporteren. In het beleid hebben wij doelen gesteld die wij hopen te bereiken.

Interne duurzame ontwikkelingsdoelen

Doordat wij bezig zijn met duurzame ontwikkelingen zijn wij automatisch bezig met de wereldwijde ontwikkelingsdoelen. Maar het begint allemaal met specifieke doelen voor op onze werkvloer. Vandaar dat wij ons focussen op 3 verschillende thema’s binnen Harrier: medewerkers, milieu & maatschappij. Hierbinnen hebben we onszelf een aantal doelen gesteld, waar we de aankomende jaren aan gaan werken. 

 

 

– In 2021 willen wij volledig CO2 neutraal zijn. 
– Vanaf 2021 willen we gemiddeld een 8,5 scoren uit het medewerkertevredenheidonderzoek.
– Vanaf 2021 willen wij een jaarlijks terugkerend evenement organiseren op het gebied van duurzaam ondernemen. 
– Met het nieuwe platform Zero CO2 willen wij (als Harrier), in het jaar 2021, minstens 50 ondernemers ondersteunen met het verduurzamen.

– In 2021 gaan wij inventariseren welke kansen er liggen om het woon-werkverkeer te verduurzamen.

 

 

Naast deze doelen houden wij de focus op hoe wij de leef- en werkomgeving, de gezondheid en de inzetbaarheid van onze medewerkers kunnen optimaliseren. Maar ook hoe wij als bedrijf zo bewust mogelijk met het milieu kunnen omgaan en hoe we een steentje kunnen bijdragen in de maatschappij als het gaat om MVO. Alles monitoren wij via onze duurzaamheid-agenda. Deze agenda houdt alle stappen bij, die wij hebben ondernomen en gaan ondernemen om onze doelen te bereiken.

 

Wereldwijde ontwikkelingsdoelen

In onze doelen nemen wij ook de SDG’s mee. De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen tot stand op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen. 

 

Iedere organisatie die zich bezig houdt met MVO richt zich op de SDG’s die voor haar relevant zijn. Vandaar, dat ook wij een selectie hebben gemaakt van 5 SDG’s. Deze doelen sluiten aan bij onze bedrijfsvoering en werkwijze:

 

SDG 3 – Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.
SDG 5 – Zorg voor een gelijke behandeling van vrouwen en mannen.
SDG 12 – Draag bij aan een duurzame consumptie en productie.

SDG 13 – 
Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden. 
SDG 17 –Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling.  

 

Per focus-thema hebben wij aangegeven op welke SDG’s zij betrekking hebben.

Focus thema 1: Medewerkers

Leefomgeving & gezondheid (SDG 3)

In 2020 staat het focusthema: medewerkers nog steeds bovenaan. Binnen Harrier vinden wij het welzijn van onze medewerker erg belangrijk.

Bij Harrier wordt gekeken naar ieder individu en wordt veel aandacht besteed aan het optimaliseren van werkomgeving en de gezondheid van het personeel. 

Dit betekent:

  • Dat er altijd voldoende vers fruit beschikbaar is. 
  • Daarnaast wordt de lunch aangevuld met heerlijke soep van 100% biologische oorsprong. 
  • Ieder najaar doen wij als team mee aan de 4 mijl van Groningen. Hiervoor kan op vrijdagmiddag worden getraind. 
  • Naast het hardlopen, wandelen we iedere dag, tussen de middag, een rondje door het prachtige Hunzedal met onze kantoor hond Marley. Zodat we met een frisse neus en nieuwe energie de tweede helft van de dag aan de slag kunnen.  

Het ziekteverzuim bij Harrier bedroeg over 2019, 0,98%. In 2020 was dit 4,4%. Deze groei in het ziekteverzuim is te verklaren door twee collega’s die een operatie hebben ondergaan. 

 

Om nog meer inzicht te krijgen in de behoeftes van ons team wordt eind 2021 een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek willen we de leef- en werkomgeving en de gezondheid van onze collega’s verder optimaliseren.

Hybride werken (SDG 3)

Niet overwerken is het uitgangspunt. We kennen flexibele werktijden, waarbij de dag in de ochtend tussen 8:00u en 9:30u begint. We hebben een thuiswerkbeleid opgesteld en per 1 juli 2020 geïmplementeerd. Daarmee wordt thuiswerken gefaciliteerd, waarbij wij aandacht besteden aan de kwaliteit van de thuiswerkplek. Het plan ligt er om in 2021 iedereen te voorzien van nieuwe laptops voor een betere databeveiliging. 

 

Personeelsvertegenwoordiging en personeelsvereniging (SDG 3)

De personeelsvertegenwoordiging zal ieder jaar een aantal sessies inplannen, waarbij het hele team aanwezig is om te sparren over specifieke onderwerpen zoals pensioenregelingen, arbeidsvoorwaarden en werkplek optimalisatie. Naast een personeelsvertegenwoordiging is ook een personeelsvereniging (PV) opgericht in mei 2020. Het PV-team zorgt ervoor dat de gezamenlijke lunch wordt ingekocht, een zomeractiviteit wordt georganiseerd, overige bedrijfsactiviteiten worden gefaciliteerd en een Lief&Leed pot is geïntroduceerd. Bovenstaande werd eerder altijd door Harry en Henriette Marissen zelf georganiseerd. In 2021 heeft de PV de organisatie hiervan volledig overgenomen.

 

Opleidingen (SDG 3 / SDG 5)

Iedere collega wordt gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Wanneer opleidingen of studies deze ontwikkeling bevorderen wordt hiervoor een scholingsbudget beschikbaar gesteld. Op dit moment is bijna de helft van het team bezig met een opleiding. Andere collega’s volgen cursussen en gaan naar bijeenkomsten om hun kennis op peil te houden, waardoor zij in staat zijn de werkzaamheden conform de hoge kwaliteitsstandaarden, van ons bedrijf te kunnen uitvoeren. Naast aandacht voor individuele ontwikkeling, worden ook organisatie-breed E-learnings aangeboden, die alle medewerkers doorlopen. Tot slot organiseren wij meerdere brainstormsessies per jaar, waarin we van gedachten wisselen over bijvoorbeeld de identiteit van het bedrijf, de kwaliteit van onze dienstverlening of over MVO. Elk jaar sluiten we af met de HARRIER-dag. Deze dag staat in het teken van een terugblik op de gerealiseerde resultaten en een vooruitblik op het aankomend jaar. 

MVO werkgroep

Binnen HARRIER hebben wij een MVO werkgroep samengesteld. Onze collega Sanne Vogel is MVO- coördinator. Zij is verantwoordelijk voor de stappen die gemaakt moeten worden om onze doelen, op het gebied van MVO, te halen. Daarnaast heeft Sanne het MVO-beleid en dit MVO-verslag geschreven. Sanne wordt ondersteund door Harry & Henriëtte Marissen. De inkoop en planning wordt gedaan door Henriëtte. Daarnaast is zij, net als Harry, sparringspartner van Sanne. Dit drietal zijn ook de grondleggers van het platform Zero CO2.

 

Focus thema 2: Milieu

Afval scheiden (SDG 12 / SDG 13)

Ons pand is 100% energieneutraal. Ons energie-verbruik wordt door uitstekende isolatie gecompenseerd mede door de vele zonnepanelen op het dak. Het beperken van onze afvalstromen begint met ons duurzame inkoopproces. Waar mogelijk kiezen wij voor producten met statiegeld-verpakkingen en kleinverpakkingen. Sachets voor suiker en koffiemelk, plastic roerstaafjes en overige producten hebben wij afgeschaft en vervangen door grootverpakkingen met gebruikmaking van reinigbare dispensers. 

 

Daarnaast besteden we veel aandacht aan het scheiden van al ons afval. Van glas, papier, karton, plastic, rest afval en GFT afval. Dit laatste komt in een grote compostbak terecht, die buiten het kantoor staat.

 

De compost gebruiken wij voor de kruidentuin, die wij hebben aangelegd. De kruiden worden o.a. gebruikt voor de “Meet & Eat” bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten koken wij met onze klanten. Het vertrouwelijke papier wordt opgehaald door Reisswolf, die 99% ervan recycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. Al het overige afval wordt gescheiden afgevoerd. 

Inkoop processen (SDG 12 / SDG 13)

Wij zijn met al onze leveranciers in gesprek gegaan over onze inkoop en het aanleveren van duurzame producten. In overleg is gezocht naar duurzame alternatieven. Daarnaast, werken wij met een ‘uitsterf’ beleid. Dit betekent dat wij niets zonder reden weggooien (tenzij een duurzaam alternatief bewezen beter is). Pas wanneer een product nieuw gekocht moet worden, wordt gekeken naar een duurzaam alternatief. Dit kan ook betekenen dat we gebruik maken van gebruikte producten (refurbished), waar dit mogelijk is. Hierdoor is ons plastic afval geminimaliseerd. Daarnaast zijn alle apparaten waarmee wij werken gecheckt op het energieverbruik (denk aan computers, de printer of de koelkast). Vrijwel alle apparaten zijn laag in energieverbruik.

2019

2020

Klik op de afbeelding voor vergroting

Fossiele brandstoffen (SDG 13)

Zoals je kunt zien in het diagram kunnen wij nog grote stappen zetten op het gebied van de reductie van fossiele brandstoffen. Lees hieronder hoe we 100% CO2 neutraal willen worden: 

 

Bezoekersverkeer
Door de Covid-crisis zijn wij ons meer bewust geworden van de mogelijkheden van digitaal vergaderen. Wij kiezen er steeds vaker voor om door middel van Mircrosoft Teams, met onze klanten te communiceren. Hoe bezoekers naar ons pand komen vinden we een verantwoordelijkheid van henzelf.

 

Zakelijk verkeer
Sinds november 2020  rijden wij zakelijk volledig elektrisch. In 2021 zal de uitstoot voor zakelijk verkeer 0% zijn. De deelauto mag door iedere collega worden gebruikt om naar klanten te gaan. Alle afspraken, die niet op de fiets kunnen, worden elektrisch gereden. Hierdoor reduceren wij onze CO2 uitstoot op het gebied van fossiele brandstoffen naar 0%. Tot slot is een OV-bedrijfspas aanwezig om het zakelijk verkeer via het openbaar vervoer te stimuleren.

 

Woon-werkverkeer
Een aantal medewerkers komen op de fiets naar het werk. De rest komt met de auto. Om hier de CO2 te kunnen reduceren zit een groot deel bij de intrinsieke motivatie van de medewerkers zelf. Wij stimuleren vanuit het bedrijf om 50% van de werkdagen thuis te werken. Daarnaast ligt de focus dit jaar, om te inventariseren naar mogelijkheden binnen het openbaar vervoer en het uitrollen van een fietsplan. Zodat wij medewerkers kunnen inspireren voor alternatief vervoer te kiezen.

 

100% CO2 neutraal (SDG 13)

Op dit moment (over 2020) hebben wij een CO2 uitstoot van 7,13 ton. Dit is in vergelijking met andere bedrijven erg laag. Toch zijn wij pas tevreden als wij ons CO2 verbruik weten te reduceren naar 0%. Door alle doelen te halen, die wij voor de aankomende jaren hebben gesteld, kunnen wij op ongeveer 3/4 ton aan CO2 uitstoot uitkomen. Wij proberen onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Voor zover dat nog niet lukt, compenseren wij de resterende uitstoot door middel van bosaanplant. Via het Koploperproject kunnen wij bomen laten planten vanaf 2021. Ons accountantskantoor zal een rol gaan spelen op het gebied van deze vastlegging. Het initiatief gaat in januari 2021 van start. 

Worden wij in 2021 - 100% CO2 neutraal?

Duurzame Ideeën

Ons terrein gaan we vergroenen! Planten en bomen komen op het terrein voor ons pand. Zo kunnen we, tijdens de lunch in de zomer, een schaduwrijke plek opzoeken, voor bijvoorbeeld een intern overleg. Daarnaast hopen wij Zero CO2 uit te breiden tot een toonaangevend platform met een groot bereik en slagkracht. Tot slot staat de medewerkertevredenheidonderzoek op de planning voor december 2021. Dit zal de eerste keer worden dat daadwerkelijk een dergelijk onderzoek wordt afgenomen binnen Harrier. 

Focus thema 3: Maatschappij

Voorlichting (SDG 17)

Wij zijn een SRA gecertificeerd accountantskantoor. Dit betekent dat wij aan onszelf, als accountantskantoor, hogere eisen stellen aan onze diensten, dan de niet-gecertificeerde kantoren. Binnen het SRA is Harry Marissen bestuurslid, met duurzaamheid in zijn portefeuille. Daarnaast heeft hij regelmatig overleg met de Groen Brigade via de NBA (Beroepsorganisatie voor accountants Nederland). Als accountantskantoor vinden wij dat we een voorbeeldfunctie hebben voor de ondernemers die klant bij ons zijn. Wij willen onze kennis en ervaring op het gebied van MVO delen met geïnteresseerden en belangstellenden. Hoe we dit gaan doen lees je hieronder.

Platform Zero CO2 (SDG 17)

Dit platform biedt ondernemers, op een concrete en realistische manier, inzicht in de kansen van investeren in duurzaamheid. Wij doen dit samen met experts die hierin actief zijn en elkaar onderling versterken. Heeft u als ondernemer investeringsplannen voor het renoveren of bouwen van een bedrijfsgebouw? Laten wij samen kijken welke duurzame maatregelen voor u interessant zijn. Naast bedrijfsgebouwen, kunnen wij u helpen bij het verduurzamen van mobiliteit/transport, bedrijfsterreinen en productieprocessen. 

 

 

Zero CO2 geeft inzicht in o.a. de fiscale-regelingen, subsidie-maatregelen en financiering mogelijkheden die voor u interessant zijn. Daarnaast staat in een overzichtelijk rapport wat uw terugverdientijd is van de investeringen.

Van A tot Z helpt Zero CO2 u mee, om zo voordelig mogelijk te verduurzamen!

 

ZERO CO2 – Experts in verduurzamen!

Betrokkenheid (SDG 17)

Naast onze interne activiteiten vinden wij het belangrijk maatschappelijk betrokken te zijn. Wij zijn lid van bedrijvenvereniging ZuidOost (VBZO) en hebben directe contacten met het bestuur, als het om duurzaamheid gaat. Zo is Harry jarenlang voorzitter van ZO geweest en was zijn focus op duurzaamheid binnen de vereniging. Wanneer wij een activiteit, suggestie of innovatief alternatief weten op het gebied van duurzaamheid, wordt dit besproken met het bestuur van ZO. 

 

Daarnaast zijn wij, onder de vlag van het SRA, lid van de landelijke duurzaamheid-stuurgroep. Hiermee houden wij de duurzame ontwikkelingen van verschillende branches goed in de gaten. Naast lid te zijn van bedrijvenvereniging ZO en het SRA, zijn wij samenwerkingspartner van Kasteel.gro. Zij zijn onderdeel van het Noorderpoort en brengen ondernemers en studenten samen. Een aantal studenten van het Noorderpoort hebben o.a. de aanpassing van het logo van Harrier gerealiseerd. Waarbij het vliegtuig is vervangen door een vogel, namelijk de grauwe Kiekendief, die ook onder de naam Harrier bekend is. Naast MBO-studenten, werken wij mee aan een onderzoeksopdrachten van een RUG studenten, op het gebied van duurzame ontwikkelingen.

 

Wij zullen ons in de toekomst blijven aansluiten bij initiatieven en projecten die de wereld een stukje schoner maken.

Energieneutraal pand
Verlengde Bremenweg 1 te Groningen 100%
Gedigitaliseerde dienstverlening
Financiële administratie is volledig gedigitaliseerd 100%
Elektrisch zakelijk verkeer - sinds nov 2020
Volkswagen ID.3 voor gezamenlijk gebruik 100%
Koploperprijs 2020 gewonnen!
Vanaf februari 2021 mogen wij ons koploper van het jaar 2020 noemen!

Verantwoording

Milieubarometer

De Milieubarometer is een duurzaamheidsmonitor en maakt de milieukosten en milieuprestaties van een bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar. In één oogopslag zie je welke milieuaspecten het zwaarst wegen in het bedrijf en waarin je kunt veranderen qua bedrijfsvoering. Wij hebben een nulmeting laten uitvoeren en al onze gegevens zijn weergegeven op www.milieubarometer.nl. In november nemen wij deel aan een scholing van de milieubarometer, waarna wij deze tool ook aan onze klanten mogen aanbieden. 

MVO agenda

De DuOn-Agenda is een hulpmiddel om maatregelen op het gebied van duurzaam ondernemen of MVO zo SMART mogelijk te formuleren en de resultaten te kunnen monitoren. Daarmee kun je intern en extern ook beter communiceren over wat je bedrijf concreet aan MVO doet. De opbouw van de DuOn-agenda is gebaseerd op de onderwerpen uit de DuOn-Scan van DZyzzion. Deze onderwerpen komen weer grotendeels overeen met de internationale richtlijn ISO 26000. Verder is het, indien gewenst, mogelijk om de doelen en ambities te koppelen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN.

Benieuwd naar hoe wij deze agenda hebben ingevuld? Klik op de button!

Frequentie

Dit duurzaamheidsverslag zal ieder jaar worden bijgewerkt en opnieuw worden gepubliceerd. Dit zal jaarlijks in de maand juni of juli gebeuren. 

Contact

Mocht je na het lezen van dit verslag vragen hebben of advies willen over duurzaam ondernemen? Neem contact met ons op!

HARRIER Accountancy-bedrijfsadvies 
Verlengde Bremenweg 1
9723 JV
Groningen