De WAB en tijdelijke contracten

Geschreven door Harry Marissen: Door de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?

Wat zijn waren de regels van 2019?
Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij de vierde arbeidsovereenkomst in de reeks, of bij overschrijding van de maximale periode van twee jaar, wordt de overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: alleen als de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden is, kunt u opnieuw beginnen te tellen in de keten van arbeidsovereenkomsten.

Vanaf 1 januari 2020
Per 1 januari 2020 gaat de maximumtermijn van twee naar drie jaar. Het maximaal aantal contracten binnen deze periode blijft drie en de onderbrekingstermijn blijft ook zes maanden. Bij cao kan deze periode worden verkort naar drie maanden.

Ook transitievergoeding wijzigt
Tot 1 januari 2020 had een werknemer na twee jaar recht op een transitievergoeding, waarbij de vergoeding vanaf de eerste dag wordt berekend. Per 1 januari 2020 wordt de transitievergoeding vanaf dag één berekend en uitbetaald. Dit geldt ook bij ontslag in de proeftijd en bij elk contract van bepaalde tijd dat niet wordt verlengd. Voorwaarde blijft dat de beëindiging gedaan wordt door de werkgever. De tijdelijke regelingen ten aanzien van de transitievergoeding (lagere vergoeding kleine werkgevers en verruimde opbouw oudere werknemers) vervallen met ingang van 1 januari 2020. De opbouw bij oproepkrachten wordt berekend aan de hand van de gemiddelde arbeidsduur per maand. Als het dienstverband korter is dan een maand, wordt het totale bedrag aan uitgekeerd brutoloon als uitgangspunt aangehouden. Let op: als u in de arbeidsovereenkomst op voorhand al heeft opgenomen dat er wordt aangezegd bij het einde van de arbeidsovereenkomst, dan bent u daarmee automatisch ook een transitievergoeding verschuldigd, omdat de overeenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd wordt.

Premiedifferentiatie
Een ander belangrijk aspect van de wijzigingen heeft betrekking op de premiedifferentiatie in de WW per 2020. De te berekenen premie is per 2020 namelijk afhankelijk van de vraag of er al dan niet een vast dienstverband bestaat. De WW-premie wordt voor werknemers met een flexibel arbeidscontract 7,94%. De WW-premie voor werknemers met een vast contract zal 2,94% bedragen. Op deze wijze hoopt de overheid werkgevers sneller bereid zijn om vaste arbeidsovereenkomsten aan te gaan.

Samenvatting
Heeft u mensen in dienst met tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Beoordeel dan goed wat de effecten voor uw onderneming zijn ten gevolge van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Hoewel de maximumtermijn is verlengd, leiden tijdelijke contracten ook tot hogere werkgeverslasten. Wij brengen de gevolgen van deze nieuwe wetgeving graag voor u in kaart. Neem contact op met mij door te mailen naar harry.marissen@harrier.nu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin