Nieuwe subsidie advisering energiebesparing MKB

Ondernemers in het mkb die energie willen besparen, kunnen vanaf 1 oktober van dit jaar subsidie krijgen voor de noodzakelijke advieskosten. De extra subsidie is verkrijgbaar tot en met 30 september 2022.

 

Ook voor ondersteuning bij uitvoering

Subsidie MKBDe ondernemer kan ook subsidie krijgen voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit het advies. Bijvoorbeeld voor een accountant die de financiering moet regelen.

 

Besparingsplicht

Grotere bedrijven zijn wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te nemen en hierover aan de gemeente te rapporteren. De nieuwe subsidie is niet voor deze bedrijven bedoeld. Dit betekent dat alleen bedrijven die minder 50.000 kWh aan elektra en 25.000 m3 aan aardgas verbruiken van de nieuwe subsidie gebruik kunnen maken.

 

Omvang subsidie

Bedrijven kunnen 80% van de advieskosten vergoed krijgen met een maximum van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (ex btw) niet in aanmerking komt voor subsidie (80% x € 500 = € 400).

Let op! Alleen de kosten voor het energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn vanaf 2 augustus 2021 komen in aanmerking voor subsidie. Dit betekent dat het advies zelf op of na 2 augustus 2021 moet zijn opgesteld door de energieadviseur.

 

Bewijs van uitvoering

U krijgt alleen subsidie als u bewijst dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Dit bewijs kan een getekende offerte, opdracht of betaalbewijs zijn. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen twee jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd.

 

Kosten van maatregelen

De kosten van de maatregelen zelf, zoals die voor bijvoorbeeld een warmtepomp, komen niet voor de subsidie in aanmerking. Wel kunt u hiervoor een beroep doen op andere subsidies, zoals bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek.

 

Zero CO2

Vanuit Zero CO2 (zeroco2.nl) wordt een adviesrapport aangeboden waarin u als ondernemer inzicht krijgt in de fiscale- en subsidieregelingen waarvoor u in aanmerking komt. Daarnaast wordt aangeven welke financiering van uw investering het meest voordelig is en wat hiervan de terugverdientijd zal zijn. Heeft u plannen om uw bedrijfspand te verduurzamen? Neem contact op door te mailen naar info@zeroco2.nl en ontvang een vrijblijvend kennismakingsgesprek!