Ondernemen in onzekere tijden

Geschreven door Harry Marissen – De stikstofproblematiek maakt nog maar eens duidelijk hoe externe factoren van grote invloed kunnen zijn op de ontwikkelingen in een bepaalde bedrijfstak. De vraag is of en hoe u zich hierop kunt voorbereiden én moet reageren. 

De vooruitzichten voor de bouw leken dit voorjaar nog zo positief. In 2018 hebben veel ondernemingen hun resultaat fors zien stijgen en het weerstandsvermogen van de onderneming versterkt. Met een grote behoefte aan woningen leek de zon volop te schijnen. De uitspraak van de Raad van State gooit echter roet in het eten. Naar schatting zo’n 18.000 projecten zijn hierdoor voorlopig ‘on hold’ gezet waardoor deze vertraging oplopen en daarmee op zijn minst zorgt voor vertraging in de omzetontwikkeling. Hierbij gaat het ook om kleinere projecten, waardoor ook regionaal werkende ondernemingen in de bouw worden geraakt.

Analyse van uw eigen positie

Het is belangrijk dat u inzicht heeft in uw eigen onderneming. Hoe staat u ervoor? Heeft u een voortschrijdende liquiditeitsplanning opgesteld, waardoor u inzicht heeft in de toekomstige kasstromen? Juist het monitoren van uw verwachte inkomsten en uitgaven is in tijden van onzekerheid erg belangrijk. Daarbij is het van belang dat u de uitgangspunten voor een dergelijke planning goed in beeld heeft. 

Meerdere scenario’s

Het is belangrijk dat u de uitgangspunten van uw prognose continue toetst. Kloppen ze nog wel onder de huidige omstandigheden? Zijn er binnen mijn orderportefeuille projecten die tot uitstel of mogelijk zelfs afstel leiden als gevolg van de stikstofproblematiek? Soms zijn de effecten niet exact te bepalen of zelfs nog volstrekt onzeker. In dat geval is het slim om een aantal scenario’s uit te werken. Hierbij kunt u uitgaan van de meest positieve uitkomst, maar daarnaast ook een calculatie maken van de situatie als het overwegend tegenvalt. Zo heeft u voor uzelf een duidelijk beeld van de mogelijke ontwikkelingen in de toekomst en kunt u per scenario ook een beleid uitwerken. 

Onzekerheid biedt ook kansen

De meeste innovaties komen tot stand door het oplossen van problemen die daarvoor onoplosbaar leken. Zo geeft het rapport Remkes ook oplossingsrichtingen aan voor de bouw. Bijvoorbeeld het zo snel mogelijk  inzetten op modulair, energieneutraal, circulair en natuurinclusief bouwen. En dat dit door middel van vergunningen en aanbestedingseisen zou moeten worden afgedwongen. Koplopers in duurzaam bouwen geven aan dat dat de stikstofproblematiek wel eens een ‘gamechanger’ kan zijn die de bouwsector structureel zal gaan veranderen. Als u weet in te spelen op de veranderende spelregels kan de huidige onzekerheid de basis zijn voor een sterker bedrijf in de toekomst.

Als kritische sparringpartner kan uw accountant u helpen met een realistische bril naar de toekomst te kijken. Waardoor tijdig maatregelen neemt om risico’s te beheersen en kansen te benutten. Want ook in tijden van onzekerheid moet u grip houden op uw eigen onderneming.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin