Onzekerheid in de coronatijd

Geschreven door Harry Marissen: De coronacrisis laat ook de bouwsector niet ongemoeid. Na de impact van de stikstof- en PFAS-perikelen worden we nu geconfronteerd met de volgende externe omstandigheden die van invloed is op de ontwikkeling van de bouwbranche. Het is niet eenvoudig om de koers voor uw onderneming uit te zetten in deze tijden van onzekerheid. Wordt deze gezondheidscrisis opgevolgd door een economische crisis, dan zal dit ongetwijfeld effecten hebben op de afzetmarkt. Daarentegen kan juist de tot nu toe overspannen arbeidsmarkt wat meer in evenwicht komen. Met als gevolg een betere balans tussen vraag en aanbod van arbeidskrachten in de bouw. Meerdere scenario’s zijn dus denkbaar.

Bij veel onzekere factoren is het slim om meerdere scenario’s uit te werken in een financieel perspectief. Denk daarbij aan een worst-case (als het allemaal tegenzit), een most likely-case (meest waarschijnlijke) en een best-case (als alles mee zit) scenario. De neiging bestaat om de keuze per scenario vooral af te laten hangen van de te realiseren omzet. Maar denk ook aan andere factoren die van invloed zijn op de continuïteit van uw onderneming.

Bij het worst-case scenario gaat u ervanuit dat de activiteiten nagenoeg stil komen te liggen. Hoe lang kunt u dan aan uw verplichtingen voldoen? Welke maatregelen moet u nemen om dit tijdpad zo veel mogelijk te rekken? Denk daarbij aan de saneringsmaatregelen die u moet doorvoeren om bij dit scenario zo goed mogelijk te acteren. Heb dus een plan van aanpak als deze situatie zich voordoet. Bij het meest waarschijnlijke scenario ga je uit van het kunnen voorzetten van de huidige bedrijfsactiviteiten. Hierbij is de verwachting dat de activiteiten op nagenoeg hetzelfde niveau kunnen worden voortgezet. De opdrachtenportefeuille blijft gevuld en u kunt met de huidige bedrijfsomvang aan de vraag voldoen.

‘Never let a good crisis go to waste’ is een bekende uitspraak van Winston Churchill. Hij bedoelde daarmee dat door een crisis ook nieuwe kansen en innovatie ontstaan. Bent u in staat om een huidige crisis om te zetten in een kans voor uw onderneming? Bijvoorbeeld door een afwijkende positie in te nemen in de markt, door in te spelen op de nieuwe omstandigheden. Dit vraagt om innoverend vermogen én brengt extra risico’s met zich mee.

Van welk scenario u ook uitgaat, zorg in ieder geval voor het maximaliseren van het weerstandvermogen van uw onderneming. Ga met de stofkam door kosten en snijdt alles weg wat niet bijdraagt aan het rendement. ‘Cash is King’ in deze tijd van onzekerheid. Want, welk scenario voor uw bedrijf ook de werkelijkheid wordt, u hebt altijd geld nodig om hierop in te kunnen spelen.

Wij willen u graag ondersteunen bij het maken van een scenario analyse waarbij we alle scenario’s voor u in kaart brengen. Dit is een onderdeel van het HARRIER reset program 1.5. Wanneer u vragen heeft, neem gerust contact met ons op!

Veel succes in deze onzekere tijden!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin