Toelichting op oplossingen voor loonbelastingproblematiek bij meerdere pensioenen

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft een reactie gegeven op het schriftelijk overleg over samenloop van de loonbelasting en inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen. Eerder gaf de staatssecretaris een aantal oplossingen om het verschil tussen de ingehouden loonbelasting en verschuldigde inkomstenbelasting te verkleinen.

 

Het gaat om:

  • het opleggen van een voorlopige aanslag aan het begin van het belastingjaar;
  • het beperken van het toepassen van de loonheffingskorting tot één of bij geen van de inkomensbronnen;
  • het laten toepassen van een hoger belastingtarief door de inhoudingsplichtige.

De Belastingdienst is bezig met verbetering in de communicatie richting belastingplichtigen over dit onderwerp op de reguliere communicatiekanalen, zoals de website.

 

De gedane suggestie om op het loonbelastingformulier de mogelijkheid te geven aan gepensioneerden te kiezen voor het toepassen van het hogere belastingtarief, kan door een inhoudingsplichtige op eigen initiatief worden toegevoegd. De loonbelastingverklaring is immers vormvrij. Wel moet de inhoudingsplichtige expliciet instemmen met het toepassen van het hogere tarief. Een inhoudingsplichtige is ook afhankelijk van de mogelijkheden die het salarissoftwarepakket hierin biedt.

 

 

Bron: Taxlive.nl