Blog: Voorkom onnodige heffing van erfbelasting en zorg dat het geld in de familie blijft! 

Geschreven door Jan Jaap Wuite: Dat je belasting moet betalen over schenkingen of erfenissen vinden veel mensen onredelijk. Geld dat je gedurende je leven hebt verdiend, wordt bij overlijden nogmaals belast. Door slim gebruik te maken van de mogelijkheden vanuit de wet, over schenken en erven, kan je ervoor zorgen dat minder geld naar de fiscus gaat. 

 

Mijn doel is, om zo veel mogelijk geld over te houden voor de familie en de fiscus minder mee te laten delen. Wil je dit bereiken, dan is actie noodzakelijk. Hieronder schrijf ik een aantal praktijkvoorbeelden van de afgelopen tijd: 

 

Ouders hebben al 30 jaar niet meer naar hun testament gekeken:
Als ik vraag naar een testament, hoor ik meestal als antwoord: “Op de langstlevende”. Prima, maar hoe dan? Is er al gedacht aan de kleinkinderen? Verrassend vaak krijg ik dan toch nog te horen dat nog niets is geregeld. Sinds 2010 geldt namelijk een vrijstelling van ongeveer € 20.000 voor (klein)kinderen. Dat betekent dat niet alleen de eigen kinderen, maar ook de kleinkinderen recht hebben op een vrijstelling van € 20.000. Stel, er zijn 2 kinderen en 4 kleinkinderen. Dan zou zonder aanpassing per overlijden 2x € 20.000 vrijgesteld zijn. Terwijl, als de notaris het testament aanpast en ook de kleinkinderen opneemt in het testament 6 x € 20.000 = € 120.000 zijn vrijgesteld. 

Bij een minimumtarief van 10% scheelt dit per overlijden al € 12.000. Door het opnemen van 1 extra regel in het testament wordt op deze manier voorkomen dat de fiscus extra meedeelt in de nalatenschap van ouders. 

 

Samenlevingscontract, geregistreerd partner, trouwen:
We zijn niet getrouwd, wat gebeurt er als één van ons komt te overlijden?

 

Man en vrouw zijn niet getrouwd en hebben alleen een samenlevingscontract. Welke gevolgen kan dit hebben, wanneer één van beiden komt te overlijden?

 

Voor de erfbelasting geldt een vrijstelling voor partners van € 650.000. Een partner is de echtgenoot, de geregistreerde partner, maar ook de ongehuwd samenwonende, die al meer dan 5 jaar op hetzelfde woonadres staat ingeschreven. Tot zover maakt het dus niet uit dat je alleen maar een samenlevingscontract hebt. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is wel een mooi middel om gratis vermogen over te dragen aan de andere partner. Bij het aangaan van geregistreerd partnerschap/huwelijk kun je ervoor kiezen een gemeenschappelijk vermogen te creëren. Dit vermogen kun je zo verdelen, als je zelf wilt.  Dus, als de ene partner veel meer vermogen heeft dan de andere partner en je gaat een algehele gemeenschap van goederen aan, dan draag je de helft van je vermogen, zonder heffing van schenkbelasting, over aan de andere partner. Had je dit niet gedaan dan was in geval van overlijden van de meest vermogende partner minstens 50% meer erfbelasting verschuldigd.  

 

 

 

Kan ik het huis van mijn ouders ook kopen?
Ja zeker kan dat! Het kan zelfs gunstig zijn voor de hele familie. Wanneer ouders namelijk weinig pensioen en niet te veel vermogen hebben, kan een constructie worden bedacht, waarbij het kind het huis van ouders koopt en dan huur ontvangt van zijn ouders. De door de ouders te betalen huur kan dan zo worden vastgesteld, dat ouders recht hebben op huurtoeslag. 

Voordeel voor het kind is dat hij een goed rendement krijgt over zijn spaargeld. Voor ouders geldt dat zij in hun woning kunnen blijven wonen. De huur die zij betalen wordt deels gecompenseerd door de ontvangen huurtoeslag. Ouders hebben dus geld omhanden uit de verkoop van hun woning, ontvangen huurtoeslag en kunnen door middel van schenkingen het ontvangen geld weer teruggeven aan hun (klein)kinderen. Deze constructie kan nog verder worden uitgebreid door het oprichten van een Spaar-BV.  

Voor het aanpassen van je testament is een notaris noodzakelijk. Door niet te wachten tot het laatste moment, maar tijdig te handelen kan extra heffing van belasting worden voorkomen.  

Hoe een Spaar-BV werkt, wat een executeur-testamentair is, hoe een ondernemerstestament eruitziet en waar een ondernemer nog meer aan kan (en misschien wel moet) denken, leg ik uit in mijn volgende online koers-moment dat gepland staat op donderdag 24 juni.  

 

Tot dan!