Wat vindt de fiscus van uw eten en drinken aan boord?

blogger-logo-icon-png-22

Regelmatig krijgen wij van klanten de vraag over wat er fiscaal nu wel en niet mag met betrekking tot het eten en drinken aan boord.  Wie er eet, wanneer je eet en waar je eet zijn van belang voor de fiscale mogelijkheden.

 

Hoofdregel is dat eten in principe een privé aangelegenheid is. Of je nu als ondernemer, directeur of privé persoon eet, iedereen moet eten en waarom zouden de kosten voor een ondernemer wel aftrekbaar zijn en voor een privé persoon niet. Gelukkig zijn er op deze hoofdregel nog wel uitzonderingen en mogelijkheden om toch (een deel van) de kosten voor eten en drinken ten laste van de winst te kunnen brengen.

De regels zijn voor elk belastingsoort weer anders. De hoofdlijnen hebben wij hieronder weergegeven.

 

 

Inkomstenbelasting

Voeding en drank voor het personeel kan ten laste van de winst gebracht worden. Hiervoor geldt een bedrag per werknemer per dag. Het bedrag per maaltijd is forfaitair bepaald op € 3,55.
Wanneer er 3 maaltijden per dag worden verstrekt aan de werknemer, kan er dus € 10,65 per dag als kosten (voedsel/drank e.d.) worden meegenomen. Deze kosten zijn niet 100% aftrekbaar maar voor IB-ondernemers 80% en voor BV’s 73,5%.

De kosten voor het eten en drinken van de kapitein/eigenaar of ondernemer zelf zijn helemaal niet aftrekbaar. Om dit nadeel te voorkomen zijn er wel weer andere mogelijkheden te bedenken, dit is echter maatwerk. Wij geven u hierover graag advies.

                                                                                   

 Omzetbelasting

Wanneer eten en drinken aan het personeel wordt verstrekt zonder dat het personeel hiervoor betaald, is de aftrek van voorbelasting waarschijnlijk uitgesloten. Er is echter een mogelijkheid om toch alle voorbelasting in aftrek te brengen, wanneer het voordeel per werknemer niet meer dan
€ 227 per jaar bedraagt. Door de werknemer een bijdrage te laten betalen kan optimaal gebruik gemaakt worden van deze uitzondering.

In de praktijk kan gedurende het jaar alle voorbelasting in aftrek gebracht worden en in de aangifte over het laatste tijdvak berekenen wij of er een correctie gemaakt moet worden.

Wanneer de btw niet aftrekbaar is mag dit bedrag wel als kosten ten laste van de winst worden gebracht. Dus ook al is de btw niet aftrekbaar dan kun je er voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting fiscaal nog wel iets meedoen.

 

 

Loonbelasting:

Simpel gezegd is alles wat u aan uw werknemer vergoedt of verstrekt loon. Op het loon dient u loonheffing in te houden. Vrije verstrekking van eten en drinken wordt dus gezien als een voordeel en is loon voor de werknemer. Er zijn een aantal mogelijkheden om dit te voorkomen.

Het schip wordt gezien als werkplek. Wanneer er geen sprake is van een maaltijd worden consumpties op de werkplek op nihil gewaardeerd en hebben dus geen invloed op de loonheffing. Is er wel sprake van een maaltijd dan geldt de nihil waardering niet.
Het is dus zaak om goed te kijken of er sprake is van een maaltijd of van kleine consumpties onder werktijd (koffie, thee, fruit, e.d.).

In de loonbelasting bestaan er echter mogelijkheden om de loonheffing te voorkomen. Dit kan onder andere door toepassing van de werkkostenregeling. Ook zijn er nog andere opties die wij graag aan u uitleggen.

Maaltijden bij overwerk, dienstreizen of zakelijke besprekingen met klanten zijn vrijgesteld en vormen dus geen loon.

Wij zorgen er voor dat de regels zo worden toegepast dat dit leidt tot een optimale fiscale verwerking voor u. Wilt u precies weten hoe? Neem dan contact met ons op en we helpen u met de juiste verwerking van de kosten van eten en drinken aan boord.

Bekijk onze pagina over binnenvaart voor meer informatie over de branche!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin