Zet koers op een BV!

Geschreven door Jan Jaap Wuite: Wanneer ik de voorlopige cijfers van 2022 voor mijn klanten doorneem, dan kan ik niet anders dan concluderen dat 2022 voor de binnenvaart heel goed verloopt. Veel schippers hebben op dit moment al net zo veel omzet opgevaren als vorig jaar in het hele jaar. Weliswaar tegen veel hogere gasoliekosten, maar onder aan de streep blijft in veel gevallen een mooie winst over.

 

Winst is mooi, maar hoe zit het met de belastingheffing over 2022. Tijd om hier eens goed over na te denken. Voor elke ondernemingsvorm is wel een oplossing te bedenken, alleen moet je hier wel wat voor doen. Niets doen is geen optie, maar wat kan je als schipper doen?

 

Fiscaal gezien zijn er drie knoppen waar je aan kunt draaien om belastingvoordeel te behalen:


1.) inkomsten uitstellen;
2.) inkomsten verdelen over meerdere personen/entiteiten;
3.) inkomsten laten belasten tegen een lager tarief.

 

Ondernemers in de inkomstenbelasting (eenmanszaak of V.o.f) zijn gewend om aan het eind van het boekjaar belasting te betalen over hun gehele winst. Voor het jaar 2022 zullen deze groepen ondernemers rekening moeten houden met een fors hogere aanslag dan dat ze gewend zijn.

 

Een BV kan dan mogelijk oplossing bieden. In de BV kan je namelijk gebruik maken van alle onderstaande 

mogelijkheden.

 

Uitstellen:
In de BV vindt heffing van belasting op twee momenten plaats:
1) Jaarlijks over de winst (vennootschapsbelasting) en het uitgekeerde salaris (loonbelasting)
2) In de toekomst wanneer dividend wordt uitgekeerd (deze heffing vindt pas plaats op het moment dat daadwerkelijk dividend wordt uitgekeerd)

 

Het 2e heffingsmoment kan dus heel lang worden uitgesteld. De BV kan je dus gebruiken om winsten uit te stellen.

 

Verdelen:
Een BV kan ook gebruikt worden om inkomsten te verdelen, bijvoorbeeld door naast de directeur ook de partner op de loonlijst te plaatsen. Of door het oprichten van een 2e BV (werkmaatschappij). De winst wordt dan niet in een BV maar in 2 BV’s belast. Een holding + werkmaatschappij kan ook in de toekomst voordelen opleveren bij verkoop van het schip.

 

Lager tarief:
Voor het jaar 2022 is hier het grootste voordeel te behalen. In de BV betaal je tot een winst van
€ 395.000, 15% vennootschapsbelasting, boven € 395.000 is het tarief 25,8%.
In 2023 wijzigen deze bedragen en tarieven, de 1e schijf wordt dan belast met 19% heffing tot
€ 200.000, daarboven blijft het tarief 25,8%.

 

Inbreng per 1 januari 2022 is nog mogelijk!
Je kunt een BV goed gebruiken om een eigen fiscale koers te bepalen. Ondernemers met een eenmanszaak of v.o.f. kunnen nog met terugwerkende kracht naar 1 januari 2022 hun onderneming inbrengen in een BV. Op die manier kan nog het hele jaar 2022 geprofiteerd worden van het lagere tarief.

Wilt u nog vanaf 1 januari 2022 de BV in, dan moet je uiterlijk 30 september 2022 een intentieovereenkomst hebben laten registreren bij de belastingdienst. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

 

Een intentieovereenkomst verplicht je nog tot niks. Het is slechts een intentie. Je ben dan nog niet verplicht om de BV ook daadwerkelijk op te richten.

Het oprichten van een BV is maatwerk en moet in goed overleg tot stand komen, wij beschikken over een rekenmodel waarin we kunnen uitrekenen of een BV daadwerkelijk voordelig is. Incidenteel voordeel is leuk maar wordt nog leuker wanneer dit structureel voordeel oplevert. In een persoonlijk adviesgesprek leggen wij alle voor- en nadelen uit van een BV.

 

Graag helpen wij verder bij het bepalen van een voordelige fiscale koers!

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mij (Jan Jaap Wuite) of met mijn collega Gerard Hoving.