8-0 voor de fiscus!

Geschreven door Jan Jaap Wuite: Negatieve rente op je spaargeld, extreem lage rentes op EURIBOR-leningen, maar niet bij de Belastingdienst. Het is bijna niet te geloven maar toch waar, de fiscus rekent nog steeds 4% of 8% rente over de door u verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Het is best goed te begrijpen dat wanneer de fiscus geld van jou heeft, dat je hier rente over moet betalen. De keerzijde zou dan moeten zijn dat je ook rente ontvangt van de fiscus over geld dat de fiscus van jou heeft. Dit is echter al een aantal jaren nauwelijks meer mogelijk.

Oneerlijk toch?

Je bent het hele jaar hard aan het werk voor een mooi resultaat. Laat een belastingadviseur alles uit de kast halen om zo weinig mogelijk belasting te betalen en krijgt aan het eind van de rit toch de rekening gepresenteerd. Voor de inkomstenbelasting 4% belastingrente en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Hoe zit dit?

 


De fiscus wil graag dat je “bij” bent met betalen. Dit doen ze door al vroeg een voorlopige aanslag op te leggen. Deze mag je vervolgens gedurende het lopende jaar in termijnen betalen. Is deze voorlopige aanslag ongeveer gelijk aan de uiteindelijk verschuldigde belasting dan ben je qua belastingbetaling bij en hoef je bij de definitieve aangifte niet zoveel meer bij te betalen. Krijg of wil je geen voorlopige aanslag dan loop je qua betaling achter en dit heeft de fiscus liever niet. Zeker wanneer de aangifte dan ook nog laat wordt ingediend moet de fiscus lang wachten op haar geld. Hiervoor hebben ze de belastingrente ingevoerd. Door het rentepercentage hoog vast te stellen wordt de druk bij de belastingplichtige neergelegd om tijdig aan zijn of haar belastingplicht te voldoen.

Je kunt de belastingrente op 2 manieren voorkomen:

  • Snel aangifte doen (voor 1 juli)
    De belastingrente begint namelijk te lopen na 1 juli van het jaar na afloop van het kalenderjaar. Dus voor de aangifte 2019 begint de belastingrente te lopen vanaf 1 juli 2020.
  • Vraag een voorlopige aanslag aan
    Met een voorlopige aanslag kun je al tijdens het aangiftejaar beginnen met het betalen van de belastingaanslag. Voordeel is dat je de betalingen al kunt spreiden en dat je in 11 termijnen mag betalen. Bij betaling van de voorlopige aanslag in een keer ontvang je een betalingskorting(kje)

Is er ook een mogelijkheid om belastingrente te ontvangen? Ja die is er maar dat zal pas in uitzonderingsgevallen voorkomen. De belastingdienst betaalt namelijk pas belastingrente aan u uit als er 13 weken na het indienen van de aangifte of het verzoek om een voorlopige aanslag nog geen aanslag is opgelegd. De fiscus heeft haar systemen inmiddels zo ingeregeld dat hiervan alleen in uitzonderingsgevallen sprake zal zijn.

Wat betekent dit voor u?

Verwacht u een te betalen aanslag inkomsten- of vennootschapsbelasting?
Laat ons een schatting maken van het verschuldigde bedrag.
Na overleg over uw betalingsmogelijkheden zullen wij een aanslag voor u aanvragen.
Het is niet altijd mogelijk om uw aangifte ook voor 1 juli in te dienen, maar door ervoor te zorgen dat uw voorlopige aanslag al redelijk overeenkomt met uw uiteindelijk verschuldigde bedrag voorkomt u al een groot deel van het belastingrentenadeel.