(Oneerlijke) Hoge rente op belastingaanslagen. Wat kunnen we er samen aan doen?

Geschreven door Gerard Hoving, onze belastingadviseur: Onlangs kreeg ik telefoon van een klant. Zij is drie jaar geleden een kinderopvang begonnen en zij had een vraag over haar aanslag Inkomstenbelasting. De aanslag kwam volgens haar niet overeen met de berekening volgens de aangifte. Ik gaf aan dat het verschil waarschijnlijk bestond uit belastingrente. Dit klopte inderdaad. She was not amused…..

 

Wat houdt de regeling in?

Soms betaal je rente over je belastingen. Er zijn 2 soorten rente: invorderingsrente en belastingrente. In verband met corona was de rente tijdelijk laag, maar deze is inmiddels gestegen en gaat nog verder stijgen. De rente over sommige belastingen kan oplopen tot wel 8%! Het is dus van belang om te voorkomen dat je onnodig (veel) belastingrente betaalt.

Er is een verschil tussen invorderingsrente en belastingrente
  • Invorderingsrente is de rente die je betaalt als je de belasting niet op tijd betaalt.
  • Belastingrente is de rente die je betaalt als je aangifte doet na 30 juni volgend op het belastingjaar.

Invorderingsrente was normaal gesproken 4%.

Door de coronacrisis heeft de belastingdienst voor de onderstaande periodes de invorderingsrente tijdelijk verlaagd tot:

  • Van 23 maart 2020 tot 1 juli 2022 is dit 0,01%
  • Vanaf 1 juli 2022 is dit 1%
  • Vanaf 1 januari 2023 is dit 2%
  • Vanaf 1 juli 2023 is dit 3%
  • Vanaf 1 januari 2024 is dit 4% 
Belastingrente 4%

Door de coronacrisis was de belastingrente ook tijdelijk verlaagd. Maar sinds 1 oktober 2020 is dit weer teruggezet op 4% voor alle belastingen.

  • Vanaf 1 januari 2022 is de belastingrente voor de vennootschapsbelasting weer terug op het oude tarief van 8% (!)
  • Voor alle andere belastingen blijft het tarief 4%
Wanneer betaal je belastingrente?

Als je niet tijdig je aangifte indient of er niet tijdig een juiste voorlopige aanslag is aangevraagd.
Dus als bijvoorbeeld de aangifte Inkomstenbelasting 2021 na 1 mei 2022 is ingediend en de dagtekening van de aanslag is na 30 juni 2022, dan gaat de belastingdienst rente heffen vanaf 1 juli 2022.

Voor de vennootschapsbelasting dient de aangifte voor 1 juni 2022 te zijn ingediend. Wordt de (voorlopige) aanslag opgelegd na 30 juni 2022, dan gaat de belastingdienst vanaf 1 juli 2022 rente heffen.

 

Voorkom belastingrente met een voorlopige aanslag

Als het niet lukt om de aangiften tijdig ingediend te krijgen, is het noodzakelijk om een voorlopige aanslag aan te vragen, met een geschat inkomen voor de Inkomstenbelasting en een geschat belastbaar bedrag voor de Vennootschapsbelasting.

Tenslotte

Gelukkig is de klantrelatie nu weer goed. Wij hebben samen gekeken hoe we dit renteprobleem in de toekomst kunnen voorkomen of in ieder geval kunnen verminderen. Wij plannen daarom nu een moment in het voorjaar om het resultaat voor het komende jaar te schatten.

Voor vragen over de hoogte van jouw voorlopige aanslagen kun je uiteraard contact met mij opnemen, maar ook met Jan Jaap, Henriette of Sharon. Samen vormen wij het fiscale team van Harrier Accountancy en Bedrijfsadvies.