BLOG - Pas op met nettoloon afspraken!

Geschreven door Jan Jaap Wuite – Regelmatig krijg ik de vraag om een arbeidsovereenkomst op te stellen of een loonberekening te maken van een bepaald netto loon. Op zich een simpele vraag maar de uitkomsten voor werkgever en werknemer kunnen heel verschillend zijn. In het ergste geval kan dit tot discussies leiden met je personeel en dit wil je als werkgever juist voorkomen.

 Wanneer ik namelijk een berekening maak met de werkgever als uitgangspunt, dan kan ik op een heel ander bruto loon uitkomen dan wanneer ik de werknemer als uitgangspunt neem. Hoe zit dit? 

Netto loon is de uitkomst van een loonberekening met het bruto loon als uitgangspunt. Je moet dus eerst de hoogte van het brutoloon bepalen voordat je het nettoloon kunt berekenen. Voor de binnenvaart geldt de cao voor rijn- en binnenvaart. In deze cao staan de collectieve arbeidsvoorwaarden voor werknemers vermeld. Bij de cao hoort ook een loontabel en functie-indeling. 

Stap 1 is dus het indelen van de werknemer in een in de CAO genoemde functieschaal.
Wat is de functie van de werknemer en welk bruto loon hoort hier bij? De in de loontabel bij de CAO genoemde bedragen zijn minimum bedragen, afhankelijk van de ervaring van de medewerker en het aantal dienstjaren kan zijn salaris hoger worden bepaald. Jaarlijks worden de loontabellen ook aangepast.
 

Stap 2 als het brutoloon bepaald is dan kan er een netto loon berekening gemaakt worden. Het netto loon wordt bepaald op basis van loontabellen met vaste inhoudingspercentages. Hieraan kun je als werkgever niets veranderen. Maar wat nu als de uitkomst te laag is voor het nettoloon dat je hebt toegezegd of dat de (toekomstige) werknemer wil hebben.

Juist dan ontstaat de spagaat. Je kunt het brutoloon verhogen of door onbelaste kostenvergoedingen het netto loon verhogen.

Belang werkgever: 
Werknemer tevreden stellen en zo laag mogelijke loonkosten. 

Belang werknemer:  
Zo hoog mogelijk nettoloon en pensioenopbouw. 

Vuistregel: 
Bruto loon x 1,25 is totale werkgeverslast. Wanneer het bruto loon wordt verhoogd leidt dit ook tot hogere belastingafdrachten. Dit is meestal niet wenselijk voor de werkgever. Het bruto loon bepaald echter ook de grondslag voor pensioen en bijvoorbeeld de hoogte van een ww- uitkering en zijn dus van belang voor de werknemer. De werkgever heeft dus belang bij een zo laag mogelijk bruto loon terwijl de werknemer het liefst een zo hoog mogelijk brutoloon wil hebben.

Oplossing of compromis:
Is het berekende netto loon te laag dan kan de werkgever door het toekennen van onbelaste vergoedingen het netto loon verhogen zonder dat dit hem extra loonbelasting en sociale premies kost.
Dit kan eventueel ook in combinatie met een (kleine) verhoging van het bruto loon.

Onbelaste vergoedingen zijn leuke extra’s voor een werknemer zonder dat dit de werkgever ook nog extra premie en loonheffing kost. Je kunt niet onbeperkt “strooien” met onbelaste kostenvergoedingen. Hiervoor moet wel een grondslag zijn in de belastingwet. De bekendste onbelaste vergoedingen zijn die voor reiskosten, representatie of telefoonkosten. Als je met deze vergoedingen nog niet op het gewenste niveau zit kan er misschien door toepassing van de werkkostenregeling (WKR) nog extra ruimte gecreëerd worden.

Pas dus op met het maken van nettoloonafspraken. Door het toekennen van allerlei onbelaste kostenvergoedingen stijgt het nettoloon terwijl het brutoloon gelijk blijft. Doordat het brutoloon niet stijgt heeft de werknemer nadeel. Zijn grondslag voor zijn pensioenpremies is lager dan hij denkt en bij ontslag krijgt hij een lager bedrag aan ww-uitkering. 

Tips:
– Voer jaarlijks een gesprek met je personeel
– Bespreek jaarlijks de eventuele loonstijging
– Benut de ruimte van de werkkostenregeling voor onbelaste uitkeringen
– Zet uw contracten voor bepaalde tijd om in contracten voor onbepaalde tijd, dit kan al snel 5% besparing opleveren.
– Neem deel aan de HR-cursus die wij aanbieden in november (Mini-class HR voor MKB bedrijven) Let op: door de coronamaatregelen kunnen wij genoodzaakt zijn deze te verplaatsen. Echter is er altijd ruimte om een afspraak te maken met Harry Marissen, hij is HR specialist binnen ons kantoor.