Wijzigingen drie-uursregeling en gezichtencriterium geven lucht in de kinderopvang

Geschreven door Miranda Hofsteenge: De tekorten aan personeel in de kinderopvang zijn groot. Daarom heeft onze overheid besloten de ‘gratis’ kinderopvang uit te stellen tot 2027. Wel zijn er met ingang van 1 juli aanstaande, een aantal versoepelingen aangekondigd om de kinderopvang tegemoet te komen. 

 

Wijziging drie-uursregeling 

Zo hoeft een kinderopvangondernemer, die 10 uur aaneengesloten kinderopvang aanbiedt en gebruik maakt van de drie-uursregeling, niet meer precies vast te leggen, in het beleidsplan, op welke tijden er gebruik wordt gemaakt van deze regeling. Enkel het opnemen van algemene kaders, over de inzet van personeel, de BKR (beroepskracht-kind ratio) en het afwijken hiervan volgens de die-uursregeling is voldoende. Deze kaders bevatten: 

  • Hoeveel beroepskrachten, afhankelijk van de BKR, per groep ingezet worden en wat daarbij de gangbare personeelsdiensten en de reguliere pauzetijden zijn; 
  • In welke situaties wordt afgeweken van de BKR; 
  • Welke pedagogische afwegingen daarbij gelden; 
  • Hoe aandacht wordt besteed aan de behoeften van het kind, als er minder beroepskrachten worden ingezet. 

 

Wijziging vaste gezichtencriterium 

Ook mag er tijdelijk een andere beroepskracht ingezet worden dan het vaste gezicht. Dit mag als het vaste gezicht ziek is, verlof heeft, of op vakantie is. Ook hier zijn er een aantal voorwaarden:  

  • Aan een kind mogen, volgens het vaste gezichtencriterium, maximaal 2 of 3 vaste gezichten worden toegewezen; 
  • Er is geen ander vast gezicht beschikbaar, dat ter vervanging kan worden ingezet; 
  • Het vaste gezicht dat uitvalt door ziekte, vakantie of verlof mag niet langer dan 4 aaneengesloten weken afwezig zijn; 
  • De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan opgeschreven hoe, bij het inzetten van een andere beroepskracht, de emotionele veiligheid en stabiliteit van het kind worden geborgd. 

Aanpassen beleidsplan vóór 1 juli 2023 en advies inwinnen bij oudercommissie 

Voor beide regelingen is het noodzakelijk dat het beleidsplan vóór 1 juli aanstaande is aangepast en dat er tijdig overleg is geweest met de oudercommissie.
Kortom werk te doen voor de kinderopvangondernemer! 
Kom je er niet uit, of vraag jij je af hoe je dit het beste kunt aanpassen in je pedagogisch beleidsplan, laat het mij dan weten. 
Ik help je hier graag bij, zodat jouw pedagogisch beleidsplan weer up to date is!